Lấy ý kiến đóng góp dự án Luật cảnh sát biển Việt Nam
Ngày: 17.08.2018
Sáng ngày 16/8, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức lấy ý kiến đóng góp dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Hội nghị do bà Nguyễn Thị Kim Bé - Phó trưởng chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì.

Tại hội nghị, đa số đại biểu tán thành sự cần thiết xây dựng Luật, nhằm hoàn thiện pháp luật về Cảnh sát biển Việt Nam, góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh và xây dựng các lực lượng trên biển. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề được các đại biểu quan tâm và đề nghị Ban soạn thảo cần làm rõ phạm vi hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam để tránh chồng chéo với phạm vi hoạt động của các lực lượng vũ trang khác như Bộ đội Biên phòng, cũng có chức năng nhiệm vụ giống nhau.

Ngoài ra, có các ý kiến khác đề nghị cần giải thích rõ trong dự thảo Luật cụm từ: “cơ quan” và “khẩn cấp” là như thế nào?, có ý kiến đề nghị Ban soạn thảo cần sắp xếp bố cục của Điều 12 đối với các biện pháp công tác Cảnh sát biển Việt Nam cho logic hơn; bổ sung quy định thanh tra, kiểm tra, giám sát để tránh việc lạm quyền trong hoạt động của CSBVN; đa số ý kiến cũng thống nhất chọn Phương án 2 bỏ Chương IV dự thảo luật quy định Chính phủ trình để xây dựng một Điều (Điều 7a) theo hướng quy định khái quát về việc phối hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam với các bộ ngành và chính quyền địa phương, đồng thời, giao Chính phủ quy định chi tiết để phù hợp với thẩm quyền của Chính phủ theo quy định ở Luật Tổ chức Chính phủ…

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, bà Nguyễn Thị Kim Bé tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu, Đoàn sẽ tổng hợp gửi về trên theo quy định và làm cơ sở tham gia phát biểu ý kiến tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV sắp tới./.

 

 

NGỌC BÍCH
Số lần đọc:271