Lấy ý kiến đóng góp dự án Luật Cảnh sát cơ động
Ngày: 19.04.2022
Chiều 19-4, Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự án Luật Cảnh sát cơ động. Tham dự có các ngành chuyên môn cùng các vị đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Kiên Giang. Hội nghị do Bà Nguyễn Thị Kim Bé - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì.

Dự thảo Luật Cảnh sát cơ động do Bộ Công an chủ trì xây dựng gồm 5 chương, 30 điều. Luật Cảnh sát cơ động quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Cảnh sát cơ động; điều kiện đảm bảo và chế độ, chính sách đối với Cảnh sát cơ động; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Tại hội nghị, đa số ý kiến đại biểu thống nhất theo dự thảo Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Bé (đứng) - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Kiên Giang
chủ trì Hội nghị đóng góp Dự thảo Luật cảnh sát cơ động ngày 19/4.

Tuy nhiên, vẫn còn một số ý kiến đại biểu góp ý về các hành vi nghiêm cấm (Điều 8), về nhiệm vụ của Cảnh sát cơ động (Điều 9), quyền hạn của Cảnh sát cơ động (Điều 10), về huy động người, phương tiện, thiết bị (Điều 16). Đề nghị bổ sung cụm từ “chức năng” trước cụm từ “nhiệm vụ” và bổ sung cụm từ “quyền hạn” sau cụm từ “nhiệm vụ” tại khoản 1 Điều 2; bổ sung cụm từ “tàu bay, tàu thuyền” sau cụm từ “sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ,…” (khoản 4 Điều 15) và tên gọi của Điều này. Xác định Cảnh sát cơ động là “lực lượng nòng cốt” (Điều 3 dự thảo Luật) hay “cơ quan chuyên trách” như Điều 22 Luật An ninh Quốc gia quy định, để đảm bảo sự thống nhất trong hệ thống pháp luật; tại khoản 3, Điều 8 đề nghị thay thế cụm từ “trái với quyền hạn, nhiệm vụ được giao” thành cụm từ “trái với quy định pháp luật”… Các đại biểu đề nghị cần có quy định thêm trách nhiệm pháp lý nếu Cảnh sát cơ động huy động trong trường hợp khẩn cấp mà tổ chức, cá nhân không thực hiện.

Đại tá Trần Văn Cung (đứng) - Phó Giám đốc Công an tỉnh
phát biểu đóng góp Dự thảo Luật cảnh sát cơ động ngày 19/4.

 

Bà Nguyễn Thị Hồng Phượng - Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh
phát biểu 
đóng góp Dự thảo Luật cảnh sát cơ động ngày 19/4.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, bà Nguyễn Thị Kim Bé - Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, cảm ơn các ý kiến đóng góp của các đại biểu, chỉ đạo thư ký tổng hợp làm cơ sở Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang tham gia đóng góp tại kỳ họp Quốc hội tới đây.

Hồng Thẳm
Số lần đọc:140