Lấy ý kiến đóng góp dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)
Ngày: 17.09.2019
Sáng 16/9, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự án luật dân quân tự vệ (sửa đổi). Bà Nguyễn Thị Kim Bé - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, góp ý vào nội dung dự thảo Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) quy định về nhiệm vụ của dân quân tự vệ; tiêu chuẩn, tuyển chọn và thẩm quyền quyết định công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ; thôi thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ trước thời hạn; đưa ra khởi dân sách dân quân tự vệ; hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ; thẩm quyền điều động dân quân tự vệ; chề độ chính sách đối với dân quân tự vệ bị ốm, bị tai nạn, bị chết, bị thương, hy sinh… Theo đó, các đại biểu đề nghị cân nhắc cụm từ “Đảng đoàn, ban cán sự Đảng”, vì Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng không lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp dân quân tự vệ. Đề nghị giao ủy ban nhân dân cấp huyện nơi không tổ chức đơn vị hành chính cấp xã trực tiếp lập kế hoạch và thực hiện tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ trên địa bàn mà không nên giao trưởng thôn thực hiện, vì thôn không phải cấp hành chính. Về tạm hoãn, miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ trong thời bình, đối với phụ nữ có thai hoặc nuôi con nhỏ; nam giới một mình nuôi con nhỏ, đề nghị nâng từ 36 tháng tuổi theo dự thảo lên 48 tháng tuổi để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ. Về tổ chức dân quân tự vệ, đề nghị bổ sung “cấp xã tổ chức 1 tổ dân quân thường trực, riêng xã trọng điểm về quốc phòng, an ninh tổ chức tiểu đội đến trung đội dân quân thường trực để đảm bảo nhiệm vụ.

          Ngoài ra, một số ý kiến cũng đề nghị dự thảo giải thích thêm từ “dân quân tự vệ phòng không, pháo binh, trinh sát, thông tin, công binh”. Ngoài ra, nên xác định thành phần lực lượng “hải đội dân quân thường trực”. Vì trong thời gian tới, một số địa phương được phép thành lập “hải đội dân quân thường trực” trong đó có Kiên Giang, nhưng “hải đội dân quân thường trực” là dân quân thường trực hay dân quân biển vẫn chưa dự thảo quy định rõ. Đồng thời đề nghị bổ sung khoản 3, điều 33 chức danh “Chỉ huy trưởng” rồi đến “phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã, chỉ huy đơn vị cơ động, dân quân thường trực…” bởi các nhiệm vụ của chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã cơ bản đều có liên quan  đến quốc phòng, quân sự ở cơ sở…

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, bà Nguyễn Thị Kim Bé - Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu, Đoàn sẽ tổng hợp tham gia đóng góp ý kiến tại kỳ họp tới./.

 

                                                                           

Phạm Hải Đăng
Số lần đọc:484