Lấy ý kiến đóng góp dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi)
Ngày: 10.05.2019
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi). Bà Nguyễn Thị Kim Bé, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đã chủ trì.

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá cao tầm quan trọng của Luật Đầu tư công năm 2015 như đã thay đổi lập kế hoạch hàng năm từ ngắn hạn sang trung hạn, tạo sự chủ động, hiệu quả trong phân bổ vốn; tăng cường thẩm quyền của các cơ quan dân cử ở địa phương; khắc phục tình trạng nợ động xây dựng cơ bản. Tuy nhiên, quá trình thực hiện luật đầu tư công cũng bộc lộ nhiều khó khăn vướng mắc cần được sửa đổi. Một số ý kiến cho rằng đối với những vấn đề nào ổn định, nên giữ nguyên theo luật hiện hành.

Về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình dự án (khoản 7, Điều 17) theo Luật Đầu tư công năm 2015 quy định HĐND các cấp quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C thuộc cấp mình quản lý. Thực tế thời gian qua đối với dự án 2 nhóm này HĐND làm rất tốt, thế nhưng theo dự thảo lại bỏ đi thẩm quyền HĐND trong việc quyết định chủ chương đầu tư đối với dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C là chưa phù hợp. Về tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B, C đề nghị nên giữ nguyên các tiêu chí về tổng mức đầu tư trong phân loại các dự án như quy định hiện hành

Bên cạnh đó, một số ý kiến đề nghị không tách riêng công tác bồi thường hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập; phân cấp cho địa phương được điều chỉnh vốn đầu tư công; quy định thẩm quyền quyết định thời gian sử dụng, nguồn vốn dự phòng 10% trong kế hoạch đầu tư công trung hạn; giữ nguyên Điều 88 quy định nhiệm vụ quyền hạn của thường trực HĐND. Ngoài ra, dự thảo cần rà soát quy định của các luật khác để tránh trùng lặp.

 

Thủy Tiên
Số lần đọc:412