Lấy ý kiến đóng góp Dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc
Ngày: 10.04.2018
Chiều ngày 09-4, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang lấy ý kiến đóng góp dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (ĐVHC-KTĐB) Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc. Hội nghị do bà Nguyễn Thị Kim Bé - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì. Dự hội nghị có ông Nguyễn Hoàng Thăng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; bà Lưu Thị Ngọc Sương - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và bà Lê Thị Minh Phụng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành cấp tỉnh và huyện tham dự.

Dự án Luật ĐVHC-KTĐB Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc gồm có 06 chương, với 88 điều. Dự án luật này quy định về quy hoạch, cơ chế, chính sách đặc biệt về phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương và cơ quan khác của Nhà nước tại các ĐVHC-KTĐB Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa), Phú Quốc (Kiên Giang); nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan Nhà nước ở Trung ương và chính quyền địa phương ở tỉnh đối với ĐVHC-KTĐB.

Tại hội nghị, có 16 lượt ý kiến tham gia phát biểu xoay quanh các vấn đề: Đa số các đại biểu đồng tình và tán thành cao việc thông qua dự án Luật ĐVHC-KTĐB Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc tại kỳ họp thứ 5, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, còn một số ý kiến băn khoăn những vấn đề như: Quy hoạch, cơ chế, chính sách đặc biệt về đầu tư kinh doanh; cơ chế, chính sách đặc biệt liên quan tới đất đai; ngân sách, ưu đãi đầu tư; cơ chế, chính sách đặc biệt về lao động, tiền lương, an sinh xã hội và cơ chế, chính sách đặc biệt khác,…

Có ý kiến đề nghị Ban soạn thảo xem xét lại cơ chế kiểm soát quyền lực của Trưởng ĐVHC-KTĐB sao cho khoa học hơn, đề nghị bỏ luôn Ban tư vấn, hỗ trợ phát triển đặc khu, vì sẽ khó khăn cho Trưởng đặc khu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình phải xin ý kiến, tư vấn sẽ mất nhiều thời gian và chậm phát triển kinh tế - xã hội của đặc khu.

Ngoài ra, còn có ý kiến đề nghị nên gộp đầu mối giám sát của Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong ĐVHC-KTĐB thành một chủ thể, để bộ máy quản lý nhà nước được tinh gọn. Có ý kiến đề nghị về cơ cấu nhân sự trong tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tại ĐVHC-KTĐB thì không nên quy định bó hẹp, quá tinh gọn bộ máy, nhân sự, vì mang tính đặc thù nên mở rộng để tao điều kiện tốt nhất cho bộ máy hành chính hoạt động tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành,...

Đại diện Tòa án nhân dân tỉnh kiến nghị tăng thẩm quyền cho Tòa án ĐVHC-KTĐB trong xét xử án (ngoại trừ án hình sự) có yếu tố người nước ngoài; đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo cho rằng, cơ chế thông thoáng về đầu tư, cho thuê đất, các cơ chế chính sách thu hút đầu tư… là cần thiết, nhưng phải thận trọng trên tinh thần đảm bảo quốc phòng - an ninh, bình ổn giá đất, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên,…

NGỌC BÍCH
Số lần đọc:499