Lấy ý kiến đóng góp dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi)
Ngày: 04.05.2022
Sáng 04-5, Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi). Tham dự có các vị đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Kiên Giang cùng các sở, ban, ngành. Hội nghị do Bà Nguyễn Thị Kim Bé - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì.

Qua thảo luận có 8 lượt ý kiến phát biểu, xoay quanh 8 nhóm vấn đề: Về kết cấu nội dung của Luật, phạm vi điều chỉnh, giải thích từ ngữ, chính sách phát triển hoạt động kinh doanh bảo hiểm, các loại hình bảo hiểm, các hành vi bị nghiêm cấm, hệ thống cơ sở dữ liệu - thông tin thị trường bảo hiểm,…

Ông Võ Minh Trung (đứng) - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu góp ý dự án Luật kinh doanh Bảo hiểm (sửa đổi)

Việc ưu tiên áp dụng Luật kinh doanh bảo hiểm đối với một số nội dung mang tính chất chuyên ngành, đặc thù về kinh doanh bảo hiểm là cần thiết. Đồng thời chọn phương án đảm bảo không gây ra các xung đột pháp luật, phù hợp với quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đa số đại biểu chọn phương án bỏ quy định về Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm và sửa đổi Điều 154 về điều khoản chuyển tiếp, giao Chính phủ quy định chi tiết về quản lý và sử dụng số dư Quỹ và đề nghị Ban soạn thảo nên cân nhắc việc cấp đổi Chứng chỉ đại lý bảo hiểm để tránh tạo thêm thủ tục hành chính và gây phiền hà cho đại lý bảo hiểm.

Đại biểu kiến nghị cần quy định trong luật một cách cụ thể về đối tượng, thời gian thụ hưởng và định lượng giá trị sản phẩm, thời hạn và giá trị hoàn lại khi bên mua không thực hiện nộp đủ phí bảo hiểm, không nên để cho các doanh nghiệp tự thỏa thuận trong hợp đồng với khách hàng. Quy định rõ về việc đảm bảo an toàn thông tin và an ninh mạng trong ứng dụng công nghệ thông tin cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm phải tuân thủ các Luật về giao dịch điện tử, Luật công nghệ thông tin, Luật an ninh mạng và các luật khác có liên quan.

 Bà Nguyễn Thị Kim Bé (đứng)- Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, bà Nguyễn Thị Kim Bé - Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu, Đoàn sẽ tổng hợp tham gia đóng góp ý kiến tại kỳ họp tới.

Hồng Thẩm
Số lần đọc:136