Lấy ý kiến đóng góp dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện
Ngày: 16.09.2022
Sáng 16-9, Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện (VTĐ). Tham dự có các sở, ngành cùng lãnh đạo Văn phòng, các phòng và chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Hội nghị do Bà Nguyễn Thị Kim Bé - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì.

Sau tiếp thu, chỉnh lý, dự thảo Luật đã bổ sung thêm 02 điều; sửa đổi, bổ sung thêm 04 điều (so với dự thảo Luật đã trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3); đồng thời sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 64 Luật Xử lý vi phạm hành chính và Phụ lục 4 Luật Đầu tư để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, góp ý vào nội dung dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện như:

Tại điểm e Điều 1 có ý kiến đề nghị bỏ cụm từ “đình chỉ quyền sử dụng tần số vô tuyến điện;” bởi vì đình chỉ quyền sử dụng tần số vô tuyến điện là một biệp pháp xử lý vi phạm; bỏ cụm từ “các điểm a và b” tại vì khoản 2 của điều này chỉ có điểm a và điểm b không có quy định hơn số lượng nên chỉ cần ghi quy định tại khoản 2 là đã rõ, nếu trong khoản 2 có các khoản khác mới cần nêu điểm cụ thể (khoản 4 Điều 18) và đề nghị gộp điểm b và điểm c (khoản 4) thành một điểm nhưng vẫn đầy đủ nội dung như “Băng tần, kênh tần số quy định tại các điểm a và b khoản 2 Điều này khi sử dụng cho mục đích thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông; khi cấp lại theo quy định tại Điều 20a của Luật này hoặc khi cấp trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh, thiên tai, dịch bệnh với thời hạn giấy phép không quá 03 năm”.

Ông Trần Quang Đông, Phó giám đốc Viettel Kiên Giang phát biểu đóng góp Dự án Luật

Theo đó, có ý kiến đề nghị bỏ đoạn “Tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật” được quy định tại khoản 2 Điều 31 ở phương án 1, đại biểu cho rằng đây là điều đương nhiên nên không cần quy định trong luật.

Ngoài ra, có ý kiến cho rằng tại Điều 22 quy định việc ngừng sử dụng tần số vô tuyến điện trong trường hợp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện còn hiệu lực. Tổ chức, cá nhân không còn nhu cầu sử dụng hoặc ngừng sử dụng tần số vô tuyến điện được hoàn trả phí sử dụng tần số vô tuyến điện và tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đã nộp. Khi hoàn trả thì các doanh nghiệp viễn thông mất mất cơ hội phát triển hạ tầng viễn thông di động ở Việt Nam như Viettel, VNPT. Bộ Thông tin Truyền thông cấp phép không qua đấu giá mà sử dụng không hiệu quả thì thu hồi, còn trường hợp cấp phép có qua đấu giá dẫn thu hồi, đề nghị xem lại.

Bà Nguyễn Thị Kim Bé - Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, bà Nguyễn Thị Kim Bé - Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu, Đoàn sẽ tổng hợp tham gia đóng góp ý kiến tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội Khóa XV.

Hồng Thẳm
Số lần đọc:63