Lấy ý kiến đóng góp Dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
Ngày: 17.09.2019
Sáng nay (17/9), Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức lấy ý kiến đóng góp dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Bà Nguyễn Thị Kim Bé - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với dự thảo luật, đồng thời cho rằng việc ban hành Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam là phù hợp với xu thế hiện nay, nhất là áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong việc cấp giấy tờ, kiểm soát xuất cảnh, nhập cảnh của công dân đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với các văn bản pháp luật có liên quan. Tuy nhiên, các đại biểu yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung một số từ ngữ còn chưa phù hợp, dẫn chiếu một số khoản không có trong dự thảo cụ thể như tại khoản 2, điểm d, Điều 35 kiểm soát xuất nhập cảnh “trường hợp thuộc quy định tại khoản 4, Điều 21 của Luật này do Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định” trong khi Điều 21 không có khoản 4; hay là việc dùng từ “cấp hộ chiếu phải đúng đối tượng và mỗi đối tượng được cấp (nhiều nhất) mỗi loại một cuốn hộ chiếu”. Một số ý kiến đề nghị nên mở rộng đối tượng được cấp hộ chiếu công vụ là công chức; cần quy định cụ thể hơn việc thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu đối với người được thôi quốc tịch, bị tước quốc tịch Việt Nam, bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam… để đảm bảo tính chặt chẽ, thống nhất.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, bà Nguyễn Thị Kim Bé - Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐĐQH tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu, Đoàn sẽ tổng hợp tham gia đóng góp ý kiến tại kỳ họp Quốc hội tới./.

 

 

Hải Đăng
Số lần đọc:369