Lấy ý kiến Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng
Ngày: 18.10.2017
Sáng ngày 16/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang tổ chức lấy ý kiến đóng góp dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng, làm cơ sở cho Đoàn tham gia đóng góp ý kiến tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV. Hội nghị do bà Nguyễn Thị Kim Bé - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì. Đại biểu thảo luận các vấn đề như: Điều kiện cho vay đặc biệt, phương án phá sản, phương án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng (TCTD) được kiểm soát đặc biệt,…

Đại biểu Đặng Hoàng Ngọ - Giám đốc Ngân hàng Hợp Tác (Co-opbank) chi nhánh tỉnh Kiên Giang phát biểu: Tại Điều 146 về thẩm quyền xử lý trong giai đoạn kiểm soát đặc biệt, đề nghị xem xét lại việc quy định Chính phủ quyết định chủ trương và phê duyệt phương án phá sản, giải thể, chuyển giao, bắt buộc TCTD được kiểm soát đặc biệt, vì Chính phủ có thẩm quyền quyết định đối với các TCTD lớn là hợp lý, nhưng đối với Quỹ tín dụng nhân dân (TDND) là tổ chức có quy mô nhỏ Chính phủ quyết định là không hợp lý, nên giao thẩm quyền quyết định này cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ hợp lý hơn, còn không thì giao thẩm quyền cho Thủ tướng Chính phủ.

Đối với khoản vay đặc biệt tại Điều 146d của dự thảo Luật, thì việc cho vay hỗ trợ các TCTD yếu kém khi có phương án củng cố, đây là trường hợp đơn giản nhưng các TCTD mới có dấu hiệu mất chi trả tạm thời, đặc biệt là hệ thống Quỹ TDND, được Ngân hàng Hợp tác xã cho vay hỗ trợ chi trả, nhưng tình hình của TCTD (Quỹ TDND) yếu kém ngày càng xấu đi. Vì vậy, cần quy định cụ thể việc hỗ trợ chi trả khi có dấu hiệu yếu kém thì để TCTD cho vay hỗ trợ ban đầu nhằm không bị thiệt hại. Ngoài ra, đề nghị Quốc hội và Ngân hàng Nhà nước xem xét nâng mức vốn pháp định đối với Quỹ TDND lên, vì hiện nay ở mức 300 triệu đồng là thấp. Đề nghị Quốc hội quy định cụ thể về các chuẩn có định lượng đối với tình trạng yếu kém không khắc phục được để áp dụng, đưa Luật phá sản TCTD đi vào cuộc sống và có tính khả thi.

Ông Nguyễn Hoàng An - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long chi nhánh tỉnh Kiên Giang cho rằng, tại Điều 145a, Khoản 2, điểm b của dự thảo Luật quy định “Thành phần, số lượng, cơ cấu, cơ chế hoạt động của Ban Kiểm soát đặc biệt…” cho thấy vai trò của Ban Kiểm soát đặc biệt rất lớn, quyết định vấn đề thực thi đề án tái cơ cấu, là việc “sống còn” của TCTD, đề nghị quy định rõ bộ khung của Ban kiểm soát đặc biệt là Phó Thống đốc phụ trách thanh tra, giám sát hoặc Chánh thanh tra giám sát ngân hàng Nhà nước Việt Nam hay Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi TCTD đặc trụ sở chính.

Tại Điều 146b, Khoản 3 của dự thảo Luật, đề nghị bỏ chức danh Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc vì khoản 4 đã nêu “Yêu cầu Hội đồng Quản trị, Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc (Giám đốc) miễn nhiệm…” các chức danh dưới Tổng Giám đốc (bao gồm Phó Tổng giám đốc). Vì Ban kiểm soát đặc biệt chỉ cần nắm và xử lý dàn khung, đại điện chủ sở hữu là Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị và đại diện pháp nhân của TCTD là Tổng Giám đốc. Ngoài ra, tại Điều 36, 37 của Luật các TCTD hiện hành chỉ đề cập đến việc miễn nhiệm, bãi nhiệm, đình chỉ, tạm đình chỉ chức danh Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc).

Về phương án cơ cấu lại TCTD được kiểm soát đặc biệt, cho phép một tổ chức được phép sở hữu vượt quá 20% vốn điều lệ tại một TCTD được kiểm soát đặc biệt; đề nghị quy định rõ lộ trình và thời gian cụ thể khi nào chấm dứt việc sở hữu vượt quá 20% vốn điều lệ để trở lại khuôn khổ Điều 55 “Tỷ lệ sở hữu cổ phần” của Luật TCTD nhằm tránh dẫn đến tình trạng sở hữu chéo, sở hữu nhóm đã xảy ra trước đây.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, bà Nguyễn Thị Kim Bé ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu, Đoàn sẽ tổng hợp và tham gia phát biểu tại kỳ họp sắp tới.

Ngọc Bích
Số lần đọc:368