Lấy ý kiến Luật Biên phòng Việt Nam
Ngày: 23.09.2020
Sáng 17-9, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự án Luật Biên phòng Việt Nam. Hội nghị do bà Nguyễn Thị Kim Bé - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì.

Đa số các đại biểu thống nhất với dự thảo Luật, tuy nhiên có một số ý kiến đóng góp như sau: Thượng tá Huỳnh Văn Hung - Phó tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu thống nhất tên gọi Luật Biên phòng Việt Nam; thống nhất trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ biên phòng tại khu vực biên giới lực lượng biên phòng chủ trì phối hợp các lực lượng khác trong thực thi nhiệm vụ. Đại biểu góp ý về nhiệm vụ của Bội đội Biên phòng (Khoản 4, Điều 13) của dự thảo Luật ghi rõ khi người dân phát hiện các trường hợp vi phạm thì báo cáo với cơ quan nào đề nghị Ban soạn thảo ghi cụ thể hơn.

Đại biểu Phạm Văn Màu - Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị bổ sung cụm từ “thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng” trước cụm từ “theo quy định của pháp luật” (khoản 3, Điều 14) “áp dụng các hình thức, biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Luật này;… ở khu vực biên giới, cửa khẩu thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng theo quy định của pháp luật”, cho phù hợp với quy định tại điều về vị trí, chức năng của Bộ đội Biên phòng.

Có ý kiến đề nghị thay từ “ưu tiên” thành “phải” đảm bảo tài sản cho các cơ quan, đơn vị ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn khu vực biên giới. Tại điểm a, khoản 2, điều 21, xem lại quyền hạn bộ ngoại giao có chỉ đạo được ủy ban nhân dân cấp tỉnh không?

Về quy định ưu tiên đảm bảo nhà ở, đất ở và các chính sách khác cho cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng công tác lâu dài ở khu vực biên giới, (điểm e, khoản 1, Điều 34), đề nghị nên xem xét lại, đổi “ưu tiên” thành có chính sách.

 Đại biểu đề nghị thay cụm từ “duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội” bằng cụm từ “tham gia thực hiện bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm” như sau: “Chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; tham gia thực hiện bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội , đấu tranh phòng, chống tội phạm ở khu vực biên giới, cửa khẩu theo quy định của pháp luật”, nhằm thống nhất với chức năng, nhiệm vụ của Công an nhân dân (Khoản 2, Điều 30).

Đại biểu đề nghị bổ sung cụm từ ” Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao” trước cụm từ “hướng dẫn”; thay cụm từ “trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới” ở đoạn cuối bằng cụm từ “thực thi nhiệm vụ biên phòng”, như sau: “Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao hướng dẫn Bộ, cơ quan ngang Bộ, chính quyền địa phương nơi có biên giới thực thi nhiệm vụ biên phòng” cho phù hợp hơn (Khoản 5 Điều 30).

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Bé - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang, đánh giá cao những đóng góp của các đại biểu, Đoàn sẽ tổng hợp gửi về trên theo quy định và đây cũng là cơ sở để Đoàn làm cơ sở phát biểu tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV sắp tới./.

Hồng Thẳm
Số lần đọc:399