Lấy ý kiến luật Công an nhân dân (sửa đổi)
Ngày: 13.09.2018
Sáng 10/9/2018, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức lấy ý kiến đóng góp dự án Luật công an nhân dân (sửa đổi). Hội nghị do bà Nguyễn Thị Kim Bé - Tỉnh ủy viên - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì.

Tại hội nghị, đa số ý kiến đại biểu cơ bản thống nhất với việc sửa đổi lần này, dự thảo luật đáp ứng được những yêu cầu cấp thiết hiện nay, đáp ứng được những khó khăn đang diễn ra trong thực đối với ngành công an, giúp tháo gỡ những bất cập mà ngành gặp phải. Bên cạnh đó, các đại biểu đóng góp ý kiến cụ thể vào từng nội dung của điều, khoản được quy định điều chỉnh bên trong dự thảo luật như sau:

 Về quy định tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân (Khoản 2, Điều 6)  đại biểu đề nghị sửa đổi cụm từ “học sinh xuất sắc tốt nghiệp ở các cơ sở giáo dục đại học” thành cụm từ “học sinh tốt nghiệp xuất sắc” như vậy sẽ logic và phù hợp hơn so với thực tế.

Đối với quy định nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (Điều 7), đề nghị bổ sung quy định chính sách dành cho lực lượng thực hiện nghĩa vụ quân sự Công an nhân dân giống như lực lượng nghĩa vụ quân sự của Quân đội nhân dân, nhằm tránh sự chênh nhau về chính sách giữa hai lực lượng, việc bổ sung quy định này sẽ phù hợp hơn trong thực tiễn.

Về trách nhiệm của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp đối với hoạt động bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và xây dựng Công an nhân dân (Điều 13), đề nghị bỏ điểm b và c của khoản 1 vì cho rằng nội dung được quy định tại điểm a đã bao hàm toàn bộ nội dung của 2 điểm trên.

Đối với nhiệm vụ quyền hạn của Công an nhân dân được quy định tại Điều 16 của dự thảo luật, đại biểu đề nghị Ban soạn thảo xem xét, chỉnh sửa nội dung được quy định tại khoản 3 như sau: “Hoạt động tình báo theo quy định của luật này và các pháp luật có liên quan”, như vậy sẽ phù hợp hơn và tạo thuận lợi hơn trong quá trình áp dụng thực hiện.

Tại Điều 32 quy định những việc sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân không được làm, có ý kiến đại biểu đề nghị gom chung nội dung được quy định tại khoản 1, 2 thành một khoản và chỉnh sửa lại như sau: “Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân không được làm những việc trái với pháp luật, điều lệnh Công an nhân dân và những việc mà pháp luật quy định cán bộ, công chức, viên chức, không được làm”

Kết thúc hội nghị bà Nguyễn Thị Kim Bé, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang ghi nhận ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự hội nghị. Các ý kiến đóng góp của các cơ quan chuyên môn đã giúp cho Đoàn ĐBQH tỉnh có thêm cơ sở tham gia đóng góp ý kiến trong kỳ họp Quốc hội sắp tới./.

 

Thanh Trung
Số lần đọc:290