Lấy ý kiến Luật Quản lý nợ công (sửa đổi)
Ngày: 23.10.2017
Vừa qua, ngày 19/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang tổ chức lấy ý kiến đóng góp dự án Luật quản lý nợ công (sửa đổi), làm cơ sở cho Đoàn tham gia phát biểu tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV. Hội nghị do bà Nguyễn Thị Kim Bé - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì, cùng đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh tham dự.

Tại hội nghị, đa số các đại biểu tán thành và đánh giá cao sự cần thiết sửa đổi Luật quản lý nợ công nhằm phù hợp nhu cầu thực tế hiện nay và thống nhất với các nhóm vấn đề được UBTVQH giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật như: Về phạm vi nợ công; quản lý nhà nước về nợ công, giám sát việc quản lý nợ công, những hành vi bị cấm trong quản lý, sử dụng nợ công, xử lý vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng nợ công; chỉ tiêu an toàn nợ công; chiến lược nợ công, kế hoạch vay trả nợ công, chương trình quản lý nợ trung hạn; quản lý cho vay lại vốn vay nước ngoài của chính phủ; cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ; quỹ tích lũy trả nợ công…

 

Tuy nhiên, còn một số ý kiến cho rằng tại Điều 4 dự thảo Luật cần bổ sung khoản nợ tạm ứng cho ngân sách nhà nước của Ngân hàng nhà nước để xử lý thiếu hụt tạm thời của Quỹ ngân sách nhà nước. Đồng thời, xem xét khoản nợ bảo hiểm xã hội là nợ công, do đây là khoản nợ của người lao động; về nguyên tắc cho vay lại tại Điều 34 nên quy định chuyển sang cho vay bằng Việt Nam đồng thay cho vay bằng đồng tiền Chính phủ vay nước ngoài; về chi phí quản lý cho vay lại, dự phòng rủi ro cho vay lại tại Điều 37, đề nghị điều chỉnh giảm chi phí quản lý cho vay và phí dự phòng rủi ro, dự thảo Luật quy định 1,75% là quá cao; về các biện pháp xử lý rủi ro ở Khoản 4 Điều 55, đề nghị Ban soạn thảo xem xét quy định lại theo hướng xử lý tài sản bảo đảm; xử lý bằng các nguồn như bảo hiểm tiền vay…

 

 

 

Ngọc Bích
Số lần đọc:255