Lấy ý kiến Luật Quốc phòng (sửa đổi)
Ngày: 13.03.2018
Chiều ngày 09/3/2018, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự án Luật quốc phòng (sửa đổi). Hội nghị do bà Nguyễn Thị Kim Bé, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì.

Đại biểu Quốc hội Hồ Văn Thái, Đại tá - Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho rằng, đối với việc sửa đổi Luật quốc phòng lần này đã đáp ứng được những khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng thực hiện trong thực tiễn của lực lượng vũ trang. Bên cạnh đó, đại biểu phân tích giải trình thêm về một số điểm mới trong dư thảo luật: Về tầm quan trọng của khu vực phòng thủ Quân khu, mối quan hệ giữa Bộ Quốc phòng và Hội đồng quốc phòng và an ninh, việc kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và một số vấn đề khác đã được Ban soạn thảo tiếp thu chỉnh lý, giải trình theo báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội.    

Ngoài ra, còn một số ý kiến đại biểu góp ý bổ sung cụ thể vào từng điều luật của dự thảo luật như: Về nguyên tắc hoạt động quốc phòng (Điều 5) đối với quy định tại điều này theo dự thảo luật thì có 5 nguyên tắc, đại biểu đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung thêm nguyên tắc thứ 6 là “Tuân thủ các điều ước quốc tế liên quan đến quốc phòng mà Việt Nam đã tham gia ký kết” như vậy đầy đủ hơn.

Về quy định phòng thủ Quân khu (Điều 9) tại Khoản 2, Điểm b, đề nghị bổ sung cụm từ “bảo đảm bí mật quân sự” vào cuối khoản, vì bí mật quân sự là một trong những hoạt động vừa tạo nên tính bất ngờ, vừa tạo nên sự thành công cho mỗi cuộc chiến tranh.

 Về nội dung kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng được quy định tại (Điều 16), tại Điểm d Khoản 1 của dự thảo luật đề nghị Ban soạn thảo nên xem lại, vì một số đại biểu vẫn còn lo ngại về tính kịp thời trong quá trình áp dụng thực hiện, do khi các địa phương triển khai xây dựng các quy hoạch, kế hoạch, dự án phải được Bộ quốc phòng và các cơ có thẩm quyền của Chính phủ thẩm định, sẽ gây khó khăn cho một số doanh nghiệp đầu tư.         

Kết thúc hội nghị, thay mặt Đoàn ĐBQH bà Nguyễn Thị Kim Bé ghi nhận ý kiến đóng góp của các đại biểu, bà cho rằng đối với dự thảo luật này phạm vi điều chỉnh chủ yếu liên quan nhiều đến các cơ quan Quân sự. Vì vậy, Đoàn ĐBQH sẽ thu thập thêm ý kiến đóng góp, hỗ trợ từ cơ quan Quân sự tại địa phương, nhằm giúp cho Đoàn ĐBQH tỉnh có thêm nhiều thông tin tham gia phát biểu thảo luận tại kỳ họp thứ 5 sắp tới.                                                                                                                   

                           

 

Phạm Thanh Trung
Số lần đọc:458