Lấy ý kiến luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thể duc, thể thao
Ngày: 10.04.2018
Sáng ngày 09-4, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức lấy ý kiến đóng góp dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thể dục, thể thao. Hội nghị do bà Nguyễn Thị Kim Bé - Tỉnh ủy viên - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì.

Tại buổi làm việc, đa số ý kiến các vị đại biểu đồng tình với việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thể dục, thể thao lần này. Các đại biểu cho rằng, qua nhiều lần tổ chức lấy ý kiến các cơ quan chuyên ngành đối với dự thảo luật trên tại các địa phương, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã có tiếp thu chính lý, theo hướng phù hợp hơn đối với thực tế hiện nay; đáp ứng đượng những khó khăn vướng mắc mà các cơ quan chuyên môn đang gặp phải trong quá trình áp dụng thực hiện.

Tuy nhiên, vẫn còn một số điều, khoản của dự thảo luật cần được điều chỉnh cho phù hợp như:

Đối với việc sửa đổi tại khoản 2 Điều 12 đa số ý kiến đại biểu để nghị bỏ “điểm a và điểm b”, vì hai điểm trên không phù hợp trong thực tế chỉ mang tính chất định tính và không chính xác, khó áp dụng thực hiện khi luật có hiệu lực. Đồng thời, đối với khoản 3 của điều này, đại biểu đề nghị sửa đổi lại giao cho “Chính phủ quy định chi tiết”, không nên giao cho “Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch”, như vậy sẽ phù hợp hơn.

Về quy định giải thi đấu thể thao thành tích cao Điều 37, đại biểu đề nghị sửa đổi, bổ sung tại khoản 7: “Giải thi đấu, trận thi đấu thể thao thành tích cao khác do Liên đoàn thể thao và các cơ quan chuyên môn về thể dục thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức” cho phù hợp với đặc thù của từng địa phương trên cả nước.

Về quy định bổ sung hộ kinh doanh và các tổ chức khác kinh doanh hoạt động thể thao tại Điều 56, có ý kiến đại biểu còn lo ngạy khi bổ sung đối tượng “hộ kinh doanh hoạt động thể thao mạo hiểm và hoạt động thể thao bắt buộc”, đại biểu cho rằng các hộ kinh doanh sẽ không đủ các điều kiện đảm bảo, khi cung cấp các dịch vụ và khó đáp ứng đầy đủ các yêu cầu bắt buộc khi hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực này, sẽ gây nguy hiểm cho các vận động viên.

Ngoài ra, đại biểu đề nghị Ban soạn thảo xem lại về bố cục và cách trình bày của dự thảo luật cho phù hợp với Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.                                                                                                    

                           

 

Phạm Thanh Trung
Số lần đọc:529