Lấy ý kiến Luật thủy lợi
Ngày: 31.03.2017
Tiếp tục hoạt động tổ chức lấy ý kiến các dự án luật chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV sắp tới. Sáng ngày 20-3, bà Nguyễn Thị Kim Bé - Tỉnh ủy viên - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh, chủ trì hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự án Luật thủy lợi.

Xoay quanh nội dung và sự cần thiết của việc ban hành dự thảo luật lần này, đa số ý kiến các đại biểu đồng tình và thống nhất cao. Đại biểu cho rằng, dự thảo luật đã quy định, điều chỉnh được nhiều nội dung đang vướng mắc trong thực tế, theo hướng thuận lợi hơn, trong việc áp dụng và thực hiện của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân tham gia trong hoạt động thủy lợi hiện nay.

Vấn đề tích nước, điều hòa, chuyển, phân phối và sử dụng nước, nên xác định việc ưu tiên hàng đầu cho các hoạt động trên, vừa là sản xuất nông nghiệp và cả về sức khỏe của người dân. Trong thực tế, qua áp dụng tại địa phương việc quản lý, điều hành một số công trình thủy lợi chưa được chặt chẽ, chưa phân định rõ ràng về trách nhiệm quản lý trong hoạt động thủy lợi dẫn đến việc điều hòa, phân phối nguồn nước phục vụ hoạt động thủy lợi chưa được đồng nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống của người dân. Đề nghị Ban soạn thảo sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể hơn về cơ chế vận hành và trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân tại địa phương để tạo thuận lợi trong việc áp dụng thực hiện.

Đối tượng áp dụng (Điều 2), đề nghị bỏ cụm từ “trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và chuyển cụm từ này lên Điều 1 của dự thảo luật sẽ phù hợp hơn.

Về các hành vi bị nghiêm cấm (Điều 9) đề nghị bỏ cụm tự “sản xuất, sinh hoạt” cuối Khoản 4, để phạm vi điều chỉnh được bao quát và rộng hơn. Đồng thời, đề nghị bổ sung thêm một khoản quy định cấm “Xây dựng các công trình trong phạm vị hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, trừ một số công trình hạ tầng kỹ thuật”.

Về quy hoạch thủy lợi (Điều 12) đề nghị Ban soạn thảo bổ sung nội dung quy định, đối với việc quy hoạch phải đảm tính thống nhất và đồng bộ giữa các ngành, cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan, nhằm tạo thuận lợi cho các công trình thủy lợi hoạt động có hiệu quả. 

Về nguyên tắc trong đầu tư xây dựng công trình thủy lợi (Điều 15) đề nghị bổ sung thêm một khoản quy định, làm rõ việc thu hút đầu tư xã hội hóa từ người dân “7. Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đầu tư, xây dựng các công trình thủy lợi có quy mô vừa và nhỏ phù hợp với quy hoạch thủy lợi và phù hợp với các quy định khác”.

Về các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi phải có phép (Điều 47) tại Khoản 2, đề nghị bỏ cụm từ “trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi” ở cuối khoản và thay bằng cụm từ “theo quy định tại Khoản 1 của điều này”, cho phù hợp và rõ nghĩa hơn.

Về an toàn đập trong khai thác, vận hành (Điều 48) đề nghị bổ sung đối tượng “cống” vào nội dung quy định của điều luật này cho phù hợp với vùng đồng bằng.

Về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi, đại biểu cho rằng quy định tại Khoản 5 Điều 64 chỉ nêu việc khắc phục hậu quả khi xảy ra sự cố, nhưng chưa quy định về trách nhiệm bồi thường, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung.   

Kết thúc buổi làm việc bà Nguyễn Thị Kim Bé thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận ý kiến đóng góp của các đại biểu. Đoàn sẽ báo cáo với Ban soạn thảo để chỉnh sửa dự thảo luật theo hướng hoàn thiện hơn và áp dụng có hiệu quả trong thực tiễn.                                                                            

Phạm Thanh Trung
Số lần đọc:187