LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP DỰ ÁN LUẬT THANH NIÊN (SỬA ĐỔI)
Ngày: 18.05.2020
Sáng ngày 15/5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang tổ chức lấy ý kiến đóng góp dự án Luật Thanh niên (sửa đổi). Hội nghị do bà Nguyễn Thị Kim Bé - Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì.

Tại hội nghị, nhiều vấn đề được đóng góp xoay quanh về độ tuổi thanh niên; về Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; đối thoại với thanh niên; quản lý nhà nước về thanh niên;... Có ý kiến cho rằng, Ban soạn thảo cần nghiên cứu lại về độ tuổi thanh niên, nên quy định độ tuổi thanh niên từ 15 tuổi đến 30 tuổi để phù hợp với các luật khác như: dân sự, lao động và điều lệ đoàn thanh niên. Ông Nguyễn Tấn Hưng - Phó Ban dân chủ Pháp luật UBMTTQ tỉnh đề nghị không nên quy định Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam trong dự thảo luật, vì Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam là cơ quan tư vấn của Thủ tướng Chính phủ.

 

Ông Trần Văn Mứng - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh đề nghị Ban soạn thảo cần quy định tại Khoản 1, Điều 10 là “Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND các cấp; người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang có trách nhiệm đối thoại với thanh niên ít nhất mỗi năm một lần về các vấn đề liên quan đến thanh niên” để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của thanh niên, không nên chờ khi có yêu cầu của thanh niên mới tổ chức đối thoại. Về công tác quản lý nhà nước về thanh niên đề nghị nên giao cho Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch là phù hợp vì bộ này quản lý cả về vấn đề gia đình, sẽ hiệu quả hơn thay vì giao cho Bộ Nội vụ quản lý như hiện nay. Đồng thời, ông đề nghị giữ nguyên Điều 40 quy định trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nhưng cần quy định rõ ràng cụ thể hơn, nội dung nào được luật pháp quy định rồi thì không nên quy định lại, để tránh trùng lấp.

 

Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị nên bỏ quy định chức năng quản lý nhà nước đối với Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, vì Hội đồng nhân dân không phải là cơ quan quản lý nhà nước, hiện tại luật không quy định nhưng trách nhiệm HĐND vẫn phải có trách nhiệm theo Luật tổ chức chính quyền địa phương. Có ý kiến đề nghị dự thảo Luật bổ sung Điều 34 “Trách nhiệm của nhà trường” nội dung giáo dục kiến thức an ninh mạng cho thanh niên phù hợp với từng ngành học và cấp học, nhằm đảm bảo cho thanh niên nắm bắt, nâng cao vai trò trách nhiệm của mình trong sử dụng mạng xã hội;...

 

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, bà Nguyễn Thị Kim Bé - Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu, Đoàn sẽ tổng hợp gửi về trên theo quy định và làm cơ sở tham gia đóng góp ý kiến tại kỳ họp Quốc hội sắp tới./.

Ngọc Bích
Số lần đọc:504