Liên hiệp các Hội KH và KT tỉnh Kiên Giang đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014 - 2019
Ngày: 04.01.2017
Hôm nay 9/5, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Kiên Giang đã tổ chức đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014-2019. Đến dự có Giáo sư - Viện sỹ Đặng Vũ Minh - Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật một số tỉnh, đồng chí Trần Minh Thống - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Phạm Công Khâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, đồng chí Đặng Tuyết Em - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban ngành cấp tỉnh...

Trong nhiệm kỳ qua, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Kiên Giang đã tập hợp, đoàn kết được một bộ phận trí thức khoa học và công nghệ thuộc các thành phần kinh tế, đang làm việc hoặc nghỉ hưu tham gia công tác Hội; bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của hội thành viên và hội viên của các hội thành viên; góp phần đưa khoa học và công nghệ thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

 

Bên cạnh đó Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Kiên Giang còn tích cực tham gia hoạt động trong hệ thống chính trị, tham gia các phong trào, các cuộc vận động do MTTQ và Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát động. Làm tốt công tác phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ kết hợp với chuyển giao tiến bộ khoa học và kỹ thuật bằng nhiều hình thức, góp phần thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xoá đói giảm nghèo.

 

Hoạt động tham mưu tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và các Hội thành viên đã có những chuyển biến tích cực như: Tổ chức tốt Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ IV (2012-2013) và thực hiện có hiệu quả công tác thông tin khoa học và kỹ thuật trên báo viết và Bản tin trí thức với khoa học và công nghệ.

 

Đại hội cũng chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân như, phương thức hoạt động còn nghèo nàn, chậm đổi mới; mối quan hệ còn thiếu chặt chẽ; thiếu chủ động và chưa có kế hoạch cụ thể hóa cho từng năm. Chưa làm tốt việc tập hợp, đoàn kết thu hút đông đảo đội ngũ trí thức tham gia công tác hội; trí thức trẻ, trí thức trong doanh nghiệp...tham gia.

 

Phương hướng trong nhiệm kỳ IV (2014-2019), Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Kiên Giang đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng, phát huy vai trò của trí thức trong sự nghiệp của đất nước và của tỉnh; tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và các hội thành viên; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; mở rộng và nâng cao chất lượng hội thi sáng tạo kỹ thuật và các hội thi cho thanh thiếu niên tỉnh; tăng cường tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền và đẩy mạnh công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế.

 

Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ khoá IV gồm 23 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Khiết tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Kiên Giang.

 

Dịp này, đại hội đã tặng kỷ niệm chương của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho 6 đồng chí có nhiều đóng góp cho hoạt động của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Thanh Anh
Số lần đọc:464