Luật Xây dựng, đề nghị tiếp tục rà soát tránh xung đột với các luật khác
Ngày: 25.05.2020
Chiều 23/5/2020, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo của UBTVQH giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; sau đó, Quốc hội thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật.

Trong quá trình thảo luận đã có 19 đại biểu phát biểu, trong đó, đa số ý kiến đại biểu thống nhất với nhiều nội dung Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật của UBTVQH. Để góp phần hoàn thiện dự thảo Luật, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến về một số nội dung sau: về phạm vi điều chỉnh; tính khả thi, tính đồng bộ, thống nhất của dự thảo Luật với hệ thống pháp luật; về nguyên tắc cơ bản, chính sách khuyến khích của Nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng; về quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng công trình; về phân loại, cấp công trình dự án đầu tư xây dựng; xây dựng công trình tạm; về vật liệu xây dựng; về thủ tục hành chính trong cấp giấy phép xây dựng; miễn giấy phép xây dựng; về ban hành định mức và công bố chỉ số giá xây dựng; về thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng; về dự án đầu tư xây dựng khu đô thị; về quản lý trật tự xây dựng; về trách nhiệm của Ban quản lý dự án;…Các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến về một số nội dung của dự án Luật, cụ thể: Một số ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát các nội dung cần sửa đổi, bổ sung để đảm bảo tính thống nhất, tránh xung đột với các luật hiện hành như Luật Đầu tư công, Luật Quy hoạch, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu cũng như một số dự án Luật đang xem xét như Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Bảo vệ môi trường. Có ý kiến đề nghị cần tiếp tục rà soát để bảo đảm tính khả thi, tính cụ thể của dự án Luật. Ngoài ra, các đại biểu cũng có nhiều ý kiến về một số khái niệm cần làm rõ: về công tác phòng chống chữa cháy ở khu vực chung cư; về thủ tục cấp phép xây dựng; về thẩm định công trình xây dựng; về quản lý trật tự xây dựng; quản lý công trình xây dựng đô thị, nông thôn; quản lý năng lực xây dựng; trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan nhà nước các cấp và trách nhiệm của chủ đầu tư xây dựng; trách nhiệm quản lý đối với hoạt động ảnh hưởng đến hoạt động xây dựng; quy định về quy chuẩn, tiêu chuẩn về vật liệu xây dựng. Sau thảo luận, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đã phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề các đại biểu Quốc hội quan tâm.

Các ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Quốc hội sẽ được UBTVQH sẽ nghiêm túc tiếp thu, giải trình; đồng thời chỉ đạo Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và cơ quan soạn thảo tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Luật để UBTVQH báo cáo Quốc hội xem xét, thông qua- Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển kết luận.

Thanh Anh
Số lần đọc:264