Lùi thời điểm áp dụng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới
Ngày: 02.11.2017
Chiều ngày 02-11, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ (ảnh), thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về việc lùi thời điểm triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) và sách giáo khoa mới tại Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội (Nghị quyết 88) về đổi mới chương trình, sách giáo khoa GDPT. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình trình bày Báo cáo thẩm tra về việc lùi thời điểm triển khai áp dụng chương trình GDPT và sách giáo khoa mới tại Nghị quyết 88 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa GDPT. Sau đó, Quốc hội thảo luận về nội dung này. Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành phiên thảo luận.

Theo Tờ trình, Chính phủ đề nghị lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa GDPT mới được bắt đầu triển khai từ năm học 2019-2020, chậm một năm so với lộ trình quy định tại Nghị quyết 88. Về phương thức triển khai, áp dụng chương trình và sách giáo khoa mới theo phương thức cuốn chiếu ở mỗi cấp học trên phạm vi toàn quốc đối với cấp tiểu học từ năm học 2019-2020, đối với cấp trung học cơ sở từ năm học 2020-2021 và đối với cấp trung học phổ thông từ năm học 2021-2022, không triển khai đồng thời ở lớp đầu của cả ba cấp học như quy định tại Nghị quyết 88.

Qua thảo luận, đa số đại biểu đồng ý với việc lùi thời gian và thay đổi phương thức triển khai. Nhưng cũng có ý kiến, nếu thực hiện theo phương thức nêu trong Tờ trình, thời gian bắt đầu ở cấp tiểu học chậm 1 năm, cấp trung học cơ sở chậm 2 năm, cấp trung học phổ thông chậm 3 năm và về tổng thể, dù điều chỉnh thời điểm bắt đầu nhưng tổng thời gian triển khai chương trình GDPT mới vẫn là 5 năm, không tăng kinh phí. Ngoài ra, cũng có ý kiến cho rằng nếu kéo dài thời gian chuẩn bị hơn nữa sẽ làm giảm động lực và tác động đến tâm thế đổi mới trong ngành giáo dục và xã hội.

Các đại biểu nhất trí đề nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 2 Nghị quyết 88 để làm căn cứ cho Chính phủ thực hiện. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội đặt ra.

Thanh Anh
Số lần đọc:141