Miễn thuế nhập khẩu thiết bị đường sắt
Ngày: 31.03.2017
Sáng ngày 31-3, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức lấy ý kiến đóng góp dự án Luật đường sắt (sửa đổi). Hội nghị do bà Nguyễn Thị Kim Bé - Tỉnh ủy viên - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì.

Tại buổi làm việc, đại biểu cho rằng đối với tổng thể toàn dự thảo luật vẫn còn nhiều điều luật giao cho Chính phủ quy định chi tiết. Đề nghị, Ban soạn thảo nghiên cứu, rà soát lại nếu cụ thể được điều luật nào thì nên cụ thể, hạn chế giao cho Chính phủ quy định, tránh tình trạng luật khung, luật óng và phù hợp với cải cách trong xây dựng pháp luật.

Về quy định chính sách phát triển đường sắt (Điều 5) Khoản 6, đối với cụm từ “với tỉ lệ thích đáng” đề nghị giải thích rõ và quy định cụ thể là bao nhiêu phần trăm để tạo thuận lợi trong áp dụng thực hiện khi luật có hiệu lực.

Về ưu đãi, hỗ trợ trong hoạt động đường sắt (Điều 6) Khoản 2 Điểm d, đối với các thiết bị, máy móc, phụ tùng thay thế, phương tiện giao thông đường sắt nếu trong nước có khả năng sản xuất, khi được nhập đồng bộ và không rời rạt thì nên miễn thuế nhập khẩu.  

Ngoài ra, đại biểu đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, xem xét lại bố cục, cách bố trí câu từ của từng chương, mục, điều của dự thảo luật điều chỉnh cho phù hợp. Kết thúc hội nghị bà Nguyễn Thị Kim Bé ghi nhận ý kiến đóng góp của các đại biểu và cho rằng ý kiến của các vị đại biểu sẽ hỗ trợ Đoàn ĐBQH có nhiều thông tin, để làm cơ sở tham gia thảo luận trong kỳ họp Quốc hội sắp tới./.            

 

                                                                                                     

                      

Phạm Thanh Trung
Số lần đọc:247