Một số kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang năm 2021
Ngày: 26.01.2022
Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, trọng tâm là việc tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; là năm Quốc hội, các cơ quan trong bộ máy nhà nước tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 và kiện toàn bộ máy trong nhiệm kỳ mới 2021-2026.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân và kinh tế - xã hội của đất nước; một số hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh bị hạn chế do thực hiện giãn cách xã hội như: Tiếp xúc cử tri (TXCT); đóng góp luật, giám sát,… Trên cơ sở tình hình chung của đất nước và địa phương, năm 2021 Đoàn ĐBQH tỉnh đã đạt được một số kết quả tích cực, cụ thể như sau:

Về Công tác xây dựng pháp luật: Trước Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp của đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành cấp tỉnh và cá nhân có chuyên môn, có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn cho dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi). Trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XV, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên Đoàn đã gửi xin ý kiến bằng văn bản với 05 dự án Luật. Các ý kiến đóng góp Luật đã được tập hợp, tổng hợp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội đúng thời gian quy định và làm cơ sở cho Đoàn tham gia phát biểu tại kỳ họp.

Về Tổ chức giám sát theo chuyên đề:  Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nên Đoàn ĐBQH không tổ chức giám sát, khảo sát trực tiếp. Tuy nhiên, để phục vụ cho hoạt động giám sát năm 2022 theo Nghị quyết số 19/2021/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết số 288/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh đã ban hành Quyết định, kế hoạch 02 cuộc giám sát qua văn bản đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan: (1) Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành; (2) Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021.

Về Công tác tiếp công dân: Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp 12 lượt công dân, 11 vụ việc đến trình bày khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; tham dự cùng Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Ban Tiếp Công dân Trung ương, Cục III - Thanh tra Chính phủ, Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh tiếp 09 công dân đại diện các hộ có khiếu nại tại xã Bình Giang, huyện Hòn Đất và huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Do tình hình dịch Covid 19 diễn biến phức tạp nên Đoàn ĐBQH tỉnh không tổ chức tiếp công dân từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2021.

Công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo: Năm 2021, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp nhận 67 đơn (Khiếu nại 23 đơn; tố cáo 14 đơn; yêu cầu, phản ánh, kiến nghị…30 đơn). Văn phòng tham mưu cho Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh xử lý 28 đơn đủ điều kiện: Ban hành 11 công văn chuyển đơn, 12 công văn hướng dẫn công dân gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết, 05 công văn trả lời đơn cho công dân, lưu 39 đơn (do không đủ điều kiện); nhận 7 văn bản trả lời của cơ quan có thẩm quyền. Nhìn chung, bộ phận tham mưu đã giúp Đoàn xử lý không để tồn đọng các đơn thư công dân gởi đến Đoàn.

Công tác tiếp xúc cử tri và giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri: Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 nên Đoàn không tổ chức TXCT trực tiếp tại các địa phương ứng cử mà tổ chức 01 cuộc tiếp xúc tại Trung tâm thành phố Rạch Gía để nắm bắt tình hình chung của tỉnh. Bên cạnh đó, Đoàn đã tổ chức tiếp xúc gián tiếp bằng hình thức ban hành công văn đề nghị UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh và các sở, ban ngành, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh và các đề xuất, kiến nghị với Đoàn phản ánh với Quốc hội, hoặc trao đổi với lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương kịp thời tháo gỡ khó khăn để thực hiện. Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận được 74 kiến nghị của cử tri (có 66 kiến nghị thuộc thẩm quyền của Trung ương và 8 kiến nghị thuộc thẩm quyền của địa phương) về nhiều lĩnh vực.

Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV

Tình hình hoạt động của Đoàn tại các kỳ họp: Tại 3 kỳ họp (Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV và Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XV họp tập trung; Kỳ họp thứ 2, đợt 1 họp trực tuyến, đợt 2 họp tập trung), ĐBQH trong Đoàn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham dự các kỳ họp, phiên họp, chấp hành tốt Nội quy kỳ họp, tích cực tham gia đóng góp ý kiến với các nội dung kỳ họp, góp phần vào thành công chung, cụ thể:

 (1)Về công tác đóng góp xây dựng pháp luật: Trên cơ sở nghiên cứu các văn bản, tài liệu và sự tư vấn của các chuyên gia tại các cuộc hội thảo, có 08/08 vị ĐBQH phát biểu đóng góp ý kiến tại các buổi thảo luận tại Tổ và một số đại biểu tham gia thảo luận tại Hội trường, biểu quyết thông qua: 26 Nghị quyết tại 3 kỳ họp; 01 dự án luật tại Kỳ họp thứ 11, QH khóa XIV; 5 dự án luật Kỳ họp thứ 2 và 3 dự án luật cho ý kiến lần đầu, góp phần hoàn thành chương trình xây dựng pháp luật năm 2021 của Quốc hội.

(2) Giám sát tại các kỳ họp của Quốc hội: Có 01/08 đại biểu chất vấn trực tiếp đối với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo liên quan đến việc học trực tuyến của các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chất lượng học trực tuyến đối với học sinh cấp tiểu học, nội dung chất vấn đã được Bộ trưởng trả lời kịp thời tại nghị trường.

(3) Tham gia thảo luận,  quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước: Kỳ họp thứ Nhất, thứ 2 của Quốc hội khóa XV, trên cơ sở nghiên cứu các báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022, về công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác phòng, chống tham nhũng; báo cáo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; báo cáo về công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;… các vị ĐBQH trong Đoàn đã tích cực tham gia đóng góp toàn diện các lĩnh vực trên. Có 04/08 đại biểu thảo luận tại hội trường (trực tuyến) với 09 nội dung; 08/08 đại biểu thảo luận Tổ với 26 nội dung chương trình kỳ họp.

Các ý kiến phát biểu của các vị ĐBQH tỉnh đã phản ánh được thực tế khó khăn vướng mắc của đất nước nói chung, đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh Kiên Giang nói riêng trong năm qua. Đồng thời phản ánh được tâm tư, nguyện vọng, những ý kiến, kiến nghị của cử tri về những vấn đề về kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng; những vấn đề thực thi pháp luật, những bất cập cần nghiên cứu sửa đổi các văn bản pháp luật hiện hành; công tác nhân sự;... Nhiều ý kiến phát biểu đóng góp được Quốc hội đánh giá cao và Chính phủ, các ngành chức năng ghi nhận./.

 

Danh Hùng
Số lần đọc:207