Một số kết quả thực hiện Chương trình giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang
Ngày: 09.08.2022
Thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về Chương trình giám sát năm 2022, Đoàn Đại biểu Quốc hội (Đoàn ĐBQH) tỉnh Kiên Giang đã chủ động xây dựng kế hoạch Giám sát năm 2022 và tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực.

Về tổ chức giám sát theo chuyên đề: Căn cứ Nghị quyết số 09/2021/QH15 ngày 25/7/2021 của Quốc hội về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022; Nghị quyết số 266/2021/UBTVQH15 ngày 05/8/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022. Đầu năm 2022, do tình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp, nên Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang đã chủ động chuyển từ hình thức giám sát trực tiếp sang giám sát qua báo cáo bằng văn bản, qua đó Đoàn đã tổ chức xong 04 cuộc giám sát chuyên đề trên địa bàn tỉnh gồm: (1) Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành; (2) Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021; (3) Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021; (4) Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021, đồng thời hoàn thiện các báo cáo gửi về trên theo quy định.

Qua giám sát Đoàn ĐBQH tỉnh đã kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành chức năng sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật có liên qua đến 04 chuyên đề trên, để tạo hành lang pháp lý chặt chẽ trong việc thực hiện pháp luật về công tác quy hoạch; việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành kịp thời bố trí vốn từ nguồn ngân sách tỉnh để triển khai công tác điều chỉnh và lập mới các quy hoạch theo đúng tiến độ quy định; ban hành quy định điều chỉnh, lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng làm cơ sở để Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả và đảm bảo đúng theo quy định pháp luật; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nói riêng với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp; nâng cao vai trò của công chức, viên chức, người lao động, đảng viên nhất là vai trò của người đứng đầu trong việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,…..

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Bé (đứng) - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh phát biểu tại cuộc họp thông qua kết quả giám sát “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1-7-2016 đến 1-7-2021” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Về giám sát tại kỳ họp của Quốc hội: Tại 5 phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV, có 03/09 đại biểu trong Đoàn phát biểu 4 lượt chất vấn trực tiếp đối với Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam; có 02 đại biểu tranh luận để làm rõ hơn những vấn đề đại biểu quan tâm.

Các ý kiến phát biểu của các vị ĐBQH tỉnh đã phản ánh được tình hình sản xuất, đời sống kinh tế - xã hội tại địa phương, những vấn đề thực thi pháp luật, những bất cập cần nghiên cứu sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành như: Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022; các vấn đề liên quan đến giá vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi; về biến đổi khí hậu và triển khai chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển; về định hướng cấp tín dụng trong lĩnh vực chứng khoán, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng; việc quản lý, điều hành một số diễn biến không lành mạnh của thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp; về xem xét bổ sung sách giáo khoa vào danh mục nhà nước định giá….

Về hoạt động giám sát của ĐBQH: ĐBQH chuyên trách và kiêm nhiệm ở địa phương tích cực tham gia Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021”; 02 Đoàn khảo sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội về “Việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Dự án đường Hồ Chí Minh” và “Việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý nuôi, chế biến thủy sản và kiểm soát khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định” tại Kiên Giang; Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh về phòng thủ dân sự tại tỉnh Bến Tre và Đồng Tháp; Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021” làm việc tại Kiên Giang và ĐBQH chuyên trách làm trưởng 4 đoàn giám sát chuyên đề do Đoàn ĐBQH tổ chức. Các vị ĐBQH chuyên trách ở Trung ương đã tích cực tham gia các đoàn giám sát của UBTVQH khi được phân công, các cơ quan Quốc hội mà đại biểu là thành viên để nắm bắt những vấn đề vướng mắc về chủ trương, chính sách, kịp thời kiến nghị sửa đổi chính sách, pháp luật cho phù hợp....

Đồng chí Nguyễn Việt Thắng - Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang phát biểu đóng góp tại cuộc họp thông qua kết quả giám sát “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1-7-2016 đến 1-7-2021” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Để tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang tiếp tục đề xuất một số nội dung cụ thể như sau:

 (1) Đề nghị Quốc hội sớm ban hành văn bản hướng dẫn việc chế tài xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân người đứng đầu trong việc chậm hoặc không thực hiện các đề nghị, kiến nghị của Đoàn giám sát.

(2) Đề nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết giám sát chuyên đề: Đề cương cần thể hiện các tiêu chí định lượng rõ ràng, mốc thời gian giải quyết, trách nhiệm thực hiện cụ thể của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

(3). Đề nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi xây dựng kế hoạch giám sát chuyên đề cần bố trí thời gian cho phù hợp, hạn chế việc tập trung vào những tháng cuối năm và đầu năm để các Đoàn ĐBQH chủ động công việc, tổ chức thực hiện giám sát có hiệu quả hơn.

(4). Đề nghị tiếp tục tăng cường tập huấn kỹ năng giám sát cho ĐBQH mới; kỹ năng tham mưu, phục vụ hoạt động giám sát cho công chức phụ trách hoạt động giám sát các Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, thành phố để góp phần nâng cao chất lượng tham mưu giám sát nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

 

Danh Hùng
Số lần đọc:56