Mức thuế, phí hàng tháng, năm cần đăng công khai để người dân giám sát.
Ngày: 12.06.2020
Thảo luận về dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), đa số các đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết sửa đổi Luật. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tập trung cho ý kiến về: quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong hoạt động bảo vệ môi trường; về cơ chế, biện pháp bảo vệ môi trường đảm bảo phù hợp thực tiễn và thông lệ quốc tế; về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu đô thị, khu vực nông thôn, khu dân cư tập trung; về quản lý chất thải; về ứng phó với biến đổi khí hậu; về quy chuẩn kỹ thuật môi trường, tiêu chuẩn môi trường; phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và bồi thường thiệt hại về môi trường; quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong thanh tra, kiểm tra; về thuế, phí bảo vệ môi trường; an ninh nguồn nước; về tuyên truyền bảo vệ môi trường; trách nhiệm quản lý nhà nước trong việc bảo vệ môi trường…

Đại biểu Trần Văn Huynh, Chánh phối sư Cao đài Bạch Y, ĐBQH tỉnh (ảnh) cho rằng, khoản 6, Điều 4 việc bảo vệ môi trường phải phù hợp với điều kiện tự nhiên; khoản 2 Điều 13 cần xem xét quy định về các dự án không tác động xấu đến sức chịu tải không khí để bảo vệ môi trường; cần đánh giá, tiếp cận việc ô nhiễm môi trường theo hướng không biên giới; quan tâm hơn đến việc tham vấn cộng đồng liên quan đến ô nhiễm môi trường quy định ở Điều 40; việc cung cấp thông tin, tiếp cận thông tin liên quan đến bảo vệ môi trường ở Điều 110 cần làm rõ trong dự thảo luật ; mức thuế, phí hàng tháng, năm ở Điều 116 cần đăng công  khai để người dân giám sát.

Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội thảo luận về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Qua thảo luận đã có 11 đại biểu phát biểu ý kiến; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể đã phát biểu làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm. Phát biểu kết thúc phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng, nhiều ý kiến đại biểu thống nhất với Tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án; về chuyển đổi 03 dự án thành phần từ đầu tư theo phương thức PPP sang đầu tư sử dụng 100% vốn đầu tư công (trong đó có dự án Vĩnh Hảo - Phan Thiết do không có nhà đầu tư qua vòng sơ tuyển); về việc tiếp tục thực hiện đầu tư theo phương thức PPP đối với 05 dự án thành phần còn lại. Tại phiên thảo luận, một số ý kiến đại biểu không tán thành với việc chuyển đổi đầu tư đối với dự án Mai Sơn - QL.45, dự án Phan Thiết - Dầu Giây; có ý kiến đề nghị chuyển sang hình thức đầu tư công đối với toàn tuyến trên cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng cho ý kiến về các nội dung như: bố trí thêm 23.461 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước cho việc điều chỉnh 03 dự án thành phần; về khả năng sử dụng vốn đã phân bổ chưa giải ngân hết; về khả năng cân đối các nguồn vốn, nhất là nguồn vốn tín dụng; về phương án thu hồi vốn cho ngân sách nhà nước; về tác động đến kế hoạch đầu tư trung hạn; về nợ công; về thẩm quyền quyết định chuyển đổi các dự án; việc giải quyết, xử lý đối với các nhà đầu tư đã qua vòng sơ tuyển; về trách nhiệm tổ chức thực hiện, nhất là vấn đề giải phóng mặt bằng, giải ngân chậm…Các ý kiến thảo luận sẽ được UBTVQH tiếp thu, giải trình, đồng thời chỉ đạo Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và cơ quan có liên quan tiếp thu, hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết trước khi trình Quốc hội thông qua.

Sau đó, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quốc hội đã nghe Tờ trình của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về việc đề nghị phê chuẩn danh sách các Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; nghe Tờ trình của UBTVQH về dự kiến nhân sự để bầu Ủy viên UBTVQH. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn đại biểu Quốc hội về nội dung này.

 

Thanh Anh
Số lần đọc:273