Năm 2030: Tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 80 phần trăm từ kinh tế biển
Ngày: 15.02.2019
Sáng 15.01.2019, Chương trình hành động của Tỉnh ủy đã xác định rõ phạm vi trong việc phát triển kinh tế biển Kiên Giang bao gồm: 2 huyện đảo (Phú Quốc, Kiên Hải) và 7 đơn vị cấp huyện với 68/145 xã, phường, thị trấn có biển. Kiên Giang có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế biển gắn với chủ quyền biên giới quốc gia. Với mục tiêu đến năm 2030: phấn đấu kinh tế biển chiếm 80% GRDP toàn tỉnh; thu nhập bình quân đầu người từ kinh tế biển tăng 1,5 lần so với mức bình quan của tỉnh.

Thu hút khách du lịch tăng 20-30% so với năm 2020, xuật khẩu thủy sản tăng bình quân 10%/năm giai đoạn 2021-2030. Tiếp cận, ứng dụng các thành tựu khoa học, có một số lĩnh vực khoa học và công nghệ biển đạt trình độ tiên tiến, hiện đại. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực biển có năng lực và trình độ cao. Đánh giá được tiềm năng, giá trị các tài nguyên biển quan trọng. Thiết lập bộ cơ sở dữ liệu số hóa về biển, đảo, bảo đảm tính tích hợp, chia sẻ và cập nhật. Ngăn ngừa, kiểm soát và giảm đáng kể ô nhiễm môi trường biển. Phấn đấu có 100% chất thải nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý đạt quy chuẩn môi trường; 100% khu kinh tế, khu công nghiệp và đô thị ven biển được quy hoạch, xây dựng theo hướng bền vững, sinh thái, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Quản lý và bảo vệ tốt hệ sinh thái biển, ven biển và hải đảo; duy trì tỷ lệ che phủ rừng ven biển. Có biện pháp phòng, tránh, ngăn chặn, hạn chế tác động của triều cường, xâm nhập mặn, sói lở bờ biển… Tầm nhìn đến 2045, Kiên Giang phấn đấu trở thành tỉnh phát triển mạnh về kinh tế biển trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, theo hướng bền vững, an ninh, an toàn, kinh tế biển đóng góp quan trọng vào kinh tế của cả nước. Với những mục tiêu đặt ra, Tỉnh ủy cũng đề ra định hướng phát triển và các khâu đột phá về kinh tế biển. Như phát triển du lịch và du lịch biển sẽ tập trung đầu tư hạ tầng cho du lịch nhất là các vùng trọng điểm như Phú Quốc, Hà Tiên, Kiên Lương, Hòn đất. Trong đó, Phú Quốc thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái biển mang tầm quốc tế… tạp trung quy hoạch và xây dựng các dự án nuôi trồng thủy sản theo hướng nuôi biển, ven biển, quanh các đảo và vùng ven bờ, gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản và vùng biển đảo… Phát triển kinh tế hàng hải, tập trung quy hoạch, xây dựng, tổ chức triển khai đồng bộ  có hiệu quả các cảng biển tổng hợp, cảng trung chuyển, cảng chuyên dùng, hạ tầng phát triển dịch vụ logictics… Đẩy mạnh công tác tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí… Phát triển các khu công nghiệp như Thạnh Lộc - Châu Thành; Thuận Yên - Hà Tiên; Xẻo Rô - An Biên, khu đô thị ven biển… Phát triển năng lượng tái tạo như điện gió, điện khí, điện song, điện mặt trời; phát triển một số ngành kinh tế dựa vào khai thác tài nguyên đa dạng sinh học biển như dược liệu biển, nuôi trồng và chế biến rong, tảo, cỏ biển… Các khâu đột phá: (1) Xây dựng và phát triển Phú Quốc thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái biển mang tầm quốc tế (2) Khai thác thủy sản theo hướng bền vững, đi đôi với tập trung đẩy mạnh  nuôi trồng ven biển, tận dụng tối đa lợi thế nuôi biển. (3) Phát triển mạnh các đô thị ven biển. (4) Phát triển kinh tế hàng hải.  

 

 

 

Thanh Anh
Số lần đọc:874