Nên để Bộ Quốc phòng sản xuất, hiện đại vũ khí
Ngày: 12.06.2017
Chiều ngày 02-6-2017, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật quản lý, sử dụng, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành nội dung. Đại biểu Hồ Văn Thái, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang đã có ý kiến tranh luận về quan điểm, nội dung như:

Tôi xin tranh luận với các đại biểu trước tôi tại Điều 17 của dự thảo luật. Về nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, sửa chữa, xuất khẩu, nhập khẩu vũ khí, dự thảo đưa ra 2 phương án, tôi chọn phương án 2 vì chọn phương án này vừa kế thừa Điều 12 của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ vào công cụ hỗ trợ và nói vừa phù hợp với Nghị quyết 06/2011 của Bộ chính trị về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng đến 2020 và những năm tiếp theo và nó phù hợp với nội dung của Pháp lệnh về công nghiệp quốc phòng năm 2008.

 

Theo quan điểm chỉ đạo, xây dựng dự án luật tại tờ trình của Chính phủ cũng như báo cáo đánh giá tác động của Bộ Công an, đại diện cơ quan soạn thảo có nêu là việc xây dựng luật phải đảm bảo tính tương thích với các quy định của pháp luật hiện hành, không chồng chéo, trùng lặp với các quy định của luật khác. Vì vậy, nội dung phương án này không được trái với Pháp lệnh công nghiệp quốc phòng năm 2008 và các văn bản khác. Trong đó, việc nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa lớn, cải tiến, hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật, quân sự, vật tư kỹ thuật được nhà nước đầu tư phục vụ quốc phòng, an ninh làm nòng cốt xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng do Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý. Nội dung này quy định tại Điều 7 Pháp lệnh công nghiệp quốc phòng năm 2008.

 

Mặt khác, theo tôi một quốc gia mà hai bộ, hai lực lượng quân đội và công an cùng lúc phát triển, chế tạo, sản xuất vũ khí dễ dẫn đến bị phân tán, ảnh hưởng đến tập trung nguồn lực hoặc chồng chéo ở từng chủng loại. Trong điều kiện hiện nay, khi nền kinh tế, nguồn lực của nước ta còn gặp nhiều khó khăn mà phải tạo dựng cơ sở vật chất mới để phát triển, chế tạo, sản xuất vũ khí là chưa phù hợp. Trong khi đó, điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật của quân đội có sẵn đã và đang vận hành rất hiệu quả. Vì vậy, tôi chọn phương án 2. Chọn như vậy vừa đảm bảo tính kế thừa các văn bản của pháp luật hiện hành vừa đảm bảo mang tính ổn định và vừa phù hợp với đặc điểm của nước ta./.

 

 

Thanh Anh (lược ghi)
Số lần đọc:173