Nên duy trì cả Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát cộng đồng
Ngày: 16.09.2022
Chiều 16/9/2022, Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Kiên Giang dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Kim Bé, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách (ảnh) chủ trì, đóng góp ý kiến đối với dự án Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Dự thảo Luật sau khi được tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện theo có 06 chương và 91 điều; giảm 01 chương, tăng 17 điều so với dự thảo Luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3; đã bám sát các quan điểm xây dựng luật, thể chế hóa kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng về phát huy dân chủ ở cơ sở và phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Đại diện Thanh tra tỉnh góp ý, khoản 3, Điều 2 dự thảo cần qui định khu phố tương đương với thôn; khoản 4 đoạn cuối thừa vì khoản 1 đã nêu. Điều 5, 6, 7 quy định về quyền, nghĩa vụ có một số từ trùng lập, cần lược bỏ cho cô đọng; dùng từ (nếu có) là chưa chặt chẽ… Đại diện Đoàn luật sư, dùng các cụm từ “tăng cường…”, “nâng cao…” chưa cụ thể nên khó thực hiện; nên giữ Thanh tra nhân dân vì hoạt động mang tính hành chính; Ban giám sát đầu tư của cộng đồng thì mang tính vụ việc nên không mâu thuẫn, chồng lấn nhau trong hoạt động…; Đại diện Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh Kiên Giang cho rằng, Điều 51, Khoản 3 , c thừa vì thủ trưởng đã kiểm điểm trong Đại hội rồi, quy định này mang tính hình thức, nên bỏ.

Bà Nguyễn Thị Kim Bé, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách chủ trì Hội nghị

Kết thúc buổi thảo luận Phó trưởng Đoàn Nguyễn Thị Kim Bé kết luận: Qua thảo luận có 6 đại biểu đóng góp ý kiến. Các đại biểu cơ bản đồng tình với dự thảo luật và báo cáo giải trình, tiếp thu những nội dung đưa ra xin ý kiến lần này. Về giải thích từ ngữ đã có sự cố gắng tiếp thu, giải thích nhưng đại biểu cũng mong muốn qua góp ý lần này Ban soạn thảo cần tiếp thu tốt hơn nữa để hoàn thiện trước khi trình Quốc hội; về từ ngữ thể hiện một số hội dung cần quy định cụ thể để giảm bớt văn bản hướng dẫn; một số từ ngữ cần giải thích cho phù hợp. Về nội dung, cần nêu rõ Ban Thanh tra nhân dân ở cơ sở và ở doanh nghiệp có những hoạt động khác nhau; về nhiệm kỳ cũng cần quy định thống nhất; nguồn kinh phí Thanh tra nhân dân cũng cần quy định rõ; về tổ chức Đại hội cũng còn 2 luồng ý kiến khác nhau cũng cần phân định rõ trước khi trình Quốc hội…

 

Thanh Anh
Số lần đọc:75