Ngày 29/9: Quốc hội chất vấn 02 Bộ trưởng
Ngày: 20.12.2016
Từ ngày 22/9 đến 02/10, Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khai mạc phiên họp thứ 31. Dự phiên khai mạc có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các Phó Chủ tịch Quốc hội; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, phiên họp 31 có khối lượng công việc lớn; Tuy nhiên, coi trọng chất lượng hơn số lượng theo đúng tinh thần Hiến pháp nhằm chuẩn bị tốt nhất cho kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XIII, Chủ tịch Quốc hội cho biết:

Theo chương trình dự kiến, UBTVQH sẽ cho ý kiến về các dự án Luật: Bộ luật dân sự (sửa đổi), Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật an toàn, vệ sinh lao động; Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi); Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi). Đồng thời, cũng cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của các dự án: Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi).

 

Theo đó, các đại biểu cũng cho ý kiến về: Báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014; Pháp lệnh xử lý hành chính các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Tòa án nhân dân; Việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và Dự thảo Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015; Dự thảo Nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình thế giới; Việc phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền của người khuyết tật; Việc phê chuẩn Công ước chống tra tấn.

 

Phiên họp này, UBTVQH cũng nghe Đoàn giám sát báo cáo; Chính phủ báo cáo (bổ sung) về việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng theo Nghị quyết số 10/2011/QH13 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015.

 

Đồng thời, ngày 29/9 tới diễn ra phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với 02 thành viên Chính phủ: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình về những lĩnh vực được Đại biểu Quốc hội, cử tri và dư luận xã hội quan tâm để làm rõ trách nhiệm trong quản lý, điều hành của người trả lời chất vấn. Phiên chất vấn được tổ chức phát thanh, truyền hình trực tiếp và được kết nối truyền hình trực tuyến với 63 Đoàn Đại biểu Quốc hội tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngọc Bích
Số lần đọc:179