Người dân cần tham gia nhiều hơn trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật
Ngày: 04.01.2017
Hôm nay 30/12, tại thành phố Hồ Chí Minh,Viện nghiên cứu lập pháp của Uỷ ban Thường vụ QHtổ chức hội thảo “Tham vấn ý kiến về sự tham gia của các tổ chức xã hội trong quá trình xây dựng chính sách và pháp luật cho dự thảo luật ban hành văn bản pháp luật”.

Phó giáo sư - Tiến sĩ Đinh Xuân Thảo, Viện Trưởng chủ trì. Tham dự hội thảo có Phó trưởng Đoàn, Thường trực HĐND, một số Ban HĐND một số tỉnh Nam trung bộ và Nam bộ, một số chuyên gia và nhà khoa học.

 

Dự thảo luật này được Quốc hội (QH) cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 và đang trong quá trình hoàn thiện để trình QH thông qua tại kỳ họp thứ 9 sắp tới.

 

Theo ông Đặng Đình Luyến, Phó chủ nhiệm Uỷ ban pháp luật của QH: Về phạm vi điều chỉnh, đa số tán thành với dự thảo là chỉ qui định về thẩm quyền, qui trình xây dựng, ban hành văn bản pháp luật chung (văn bản qui phạm pháp luật).

 

Về chủ thể ban hành qui định theo hướng, đối với QH, Uỷ ban Thường vụ QH, Chủ tịch nước vẫn giữ hình thức như hiện nay, còn mỗi cơ quan có thẩm quyền chỉ ban hành một loại văn bản pháp luật và bỏ thẩm quyền ban hành văn bản pháp luật của một số chủ thể sau: không qui định Chánh án toà án nhân dân (TANDTC) tối cao, Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC), Tổng kiểm toán nhà nước ban hành văn bản pháp luật...

 

Đối với chính quyền cấp huyện, cấp xã thì nêu 2 phương án: phương án 1. Vẫn giao cho 2 cấp chính quyền này ban hành văn bản nhưng với điều kiện chặt chẽ; phương án 2 không giao cho 2 cấp này ban hành văn bản pháp luật. Không ban hành nghị quyết liên tịch giữa Uỷ ban thường vụ QH với Chính phủ với các cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, trừ Nghị quyết liên tịch giữa Uỷ ban thường vụ QH và MTTQ Việt Nam.

 

Không ban hành thông tư liên tịch giữa Chánh án TANDTC với Viện trưởng VKSNDTC hoặc giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh án TANDTC với Viện trưởng VKSNDTC hoặc giữa các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Không qui định hình thức chỉ thị của Chủ tịch UBND cấp tỉnh...

 

Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã làm rõ nhiều nội dung liên quan đến chủ đề của hội thảo với chuyên đề “Rà soát các qui định về sự tham gia của người dân và các tổ chức xã hội dân sự vào quá trình xây dựng pháp luật được qui định trong dự thảo luật”.

Trong đó cần phải tổ chức cho cộng đồng, doanh nghiệp, người dân ...được quyền tham gia góp ý kiến trực tiếp và phải được trân trọng, đăng tải đầy đủ, công khai trên trang thông tin điện tử của Văn phòng QH để tiện trong quá trình thẩm định, thẩm tra từ các tổ chức nhà nước và các tổ chức ngoài nhà nước, người dân...đây cũng là quá trình đổi mới về thể chế hiện nay.

Thanh Anh
Số lần đọc:435