Những kết quả nổi bật của Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang năm 2013
Ngày: 04.01.2017
Ngày 11/12, Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Kiên Giang đã hội nghị tổng kết hoạt động năm 2013 và dự kiến chương trình hoạt động năm 2014. Bà Nguyễn Thị Kim Bé, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh chủ trì. Đến dự có các vị ĐBQH khóa XIII, Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh, lãnh đạo các ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ VN tỉnh và đại diện các sở, ngành cấp tỉnh.

Theo báo các đánh giá cho thấy, năm 2013, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tích cực làm tốt vai trò người đại biểu trước cử tri trong tỉnh với trách nhiệm cao, góp phần quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, tham gia tốt các hoạt động tại địa phương. Trong công tác xây dựng pháp luật, trước kỳ họp Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh đã lấy ý kiến sâu rộng trong các sở, ngành và nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và 19 dự án luật.

 

Tại kỳ họp thứ năm và thứ sáu của Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh đã giam gia hơn 100 lượt ý kiến đóng góp cho nhiều nội dung thảo luận ở Tổ và hội trường, đã góp phần  tích cực vào việc hoàn thành chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội năm 2013. Song song đó có 6/9 đại biểu tham gia chất vấn bằng văn bản đối với Thủ tướng Chính phủ và 13 Bộ.

 

Ngoài ra, Đoàn ĐBQH tỉnh còn tham gia tốt các buổi hội thảo, họp thành viên của các Ủy ban, Hội đồng dân tộc của Quốc hội, chỉ đạo Văn phòng thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và Trang thông tin điện tử của Văn phòng.

 

Trong hoạt động giám sát và tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, Đoàn ĐBQH tỉnh đã chủ động kết hợp với Thường trực HĐND tỉnh thực hiện tốt các chương trình giám sát trong năm đạt chất lượng và hiệu quả, nhất là công tác giám sát theo chuyên đề mang lại nhiều hiệu quả tích cực.

 

Hoạt động chất vấn tại kỳ họp, tiếp công dân, xử lý đơn thư và tiếp xúc cử tri cũng là một trong những hoạt động nổi bật của Đoàn ĐBQH tỉnh trong năm qua, qua đó góp phần thể hiện quyền dân chủ của nhân dân, vai trò của đại biểu dân cử, giải đáp thỏa đáng những vấn đề bức xúc của cử tri đặt ra, tháo gở những khó khăn và bức xúc của cử tri trong tỉnh. 

 

Kết quả đã đạt được là đáng phấn khởi, song hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh năm 2013 cũng còn những hạn chế nhất định như việc lấy ý kiến đóng góp các dự án luật chưa sâu rộng, việc đôn đốc, theo dõi các ngành thực hiện các kiến nghị sau giám sát và việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, khiếu nại của công dân vẫn còn chậm.

 

Qua các ý kiến đóng góp, thảo luận của đại biểu tại hội nghị, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, bà Nguyễn Thị Kim Bé đã ghi nhận các ý kiến của đại biểu để thực hiện tốt hơn trong năm 2014 và những năm tiếp theo. Hội nghị cũng đã dự kiến chương trình hoạt động Đoàn ĐBQH tỉnh cho năm 2014 với những nội dung như: Tham gia tốt hơn công tác xây dựng pháp luật tại kỳ họp thứ bảy và thứ tám, tăng cường nâng cao chất lượng các ý kiến tham gia xây dựng các dự án luật, pháp lệnh. Tổ chức lấy ý kiến đóng góp cho các dự án luật trong năm.

 

Đẩy mạnh công tác giám sát theo kế hoạch, trong đó nâng cao chất lượng công tác giám sát chuyên đề, giám sát theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tham gia giám sát với các cơ quan Quốc hội. Tham gia cùng HĐND tỉnh thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn và tiếp xúc cử tri….

Bình Minh
Số lần đọc:140