Những thách thức trong việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trong giai đoạn hiện nay
Ngày: 10.01.2022
Chiều ngày 05/01, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang tổ chức cuộc họp để thông qua Báo cáo kết quả giám sát “Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Hội nghị do bà Nguyễn Thị Kim Bé, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang chủ trì, cùng các vị đại biểu Quốc hội, các thành viên đoàn giám sát và các sở ban ngành liên quan đến tham dự.

Kết quả giám sát qua văn bản đối với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh cho thấy: Giai đoạn 2019-2021, Kiên Giang thực hiện việc sáp nhập xã Hòn Thơm vào thị trấn An Thới để thành lập phường An Thới thuộc thành phố Phú Quốc. Dù chỉ giảm được một đơn vị hành chính cấp xã nhưng đã tạo điều kiện tập trung được nguồn lực về đất đai, dân số, mở rộng không gian để quy hoạch, tập trung đầu tư mở rộng sản xuất theo hướng hiện đại, phát huy có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh về tài nguyên để phát triển thành một trung tâm kinh tế - xã hội của thành phố Phú Quốc; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả về quản lý nhà nước, cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ; nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức; hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở địa phương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên; giảm số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, giảm chi ngân sách của địa phương hơn 2,3 tỷ đồng mỗi năm.

                                                     

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang phát biểu chủ trì

Tuy nhiên, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trong giai đoạn này đặt ra nhiều thách thức đối với lãnh đạo các cấp, như: Việc sắp xếp, nhập đơn vị hành chính cấp xã còn khó khăn trong việc sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ, công chức dôi dư chưa được bố trí, sắp xếp qua đơn vị khác; tư tưởng của một bộ phận cán bộ, công chức bị tác động nhất định.

Từ thực tiễn nói trên, báo cáo kết quả giám sát cũng rút ra bài học kinh nghiệm để phục vụ cho việc sắp xếp giai đoạn sau, đó là phải tiến hành khoa học, khách quan, công khai, minh bạch quá trình rà soát, đánh giá, xây dựng phương án sắp xếp để bảo đảm tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, cán bộ, công chức chịu ảnh hưởng của việc sắp xếp đơn vị hành chính. Cùng với đó, việc giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, nhất là những người trực tiếp bị ảnh hưởng khi sắp xếp phải kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật./.

 

Ngọc Bích
Số lần đọc:218