Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang tổ chức lấy ý kiến đóng góp dự án Luật Cư trú (sửa đổi)
Ngày: 14.09.2020
Sáng ngày 09/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang tổ chức lấy ý kiến đóng góp dự án Luật Cư trú (sửa đổi). Hội nghị do bà Nguyễn Thị Kim Bé - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì.

Tại hội nghị, đã có 9 lượt đại biểu dự họp tham gia phát biểu ý kiến, đa số ý kiến phát biểu đều thống nhất với Luật Cư trú (sửa đổi) lần dự thảo này. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ý kiến phát biểu xoay quanh các vấn đề như: Đề nghị Ban soạn thảo bổ sung thêm “đối tượng áp dụng” ở Điều 1 và cần giải thích rõ hơn các cụm từ “hộ gia đình”, “Ủy ban nhân dân cấp xã”, “khai man”,… tại Điều 2 của dự thảo Luật, để người dân đọc dễ hiểu và thực hiện tốt hơn; vấn đề về xóa đăng ký thường trú tại Điều 25; điều kiện đăng ký tạm trú tại Điều 28 và địa điểm không được đăng ký thường trú, tạm trú ở Điều 24,… đại biểu đề nghị Ban soạn thảo cần có các chính sách cho từng đối tượng thường trú, tạm trú chặt chẽ hơn cho phù hợp và không bị chồng chéo với các luật khác đã ban hành, cụ thể là Bộ luật dân sự năm 2015.

Đồng thời, đa số ý kiến cho rằng, dự thảo Luật cần kéo dài thời gian là 24 tháng tại Điều 39, để các cơ quan chức năng có thêm lộ trình chuyển tiếp trong việc bỏ sổ hộ khẩu để chuyển sang Thẻ căn cước công dân, có mã số định danh cá nhân khi luật có hiệu lực thi hành để đảm bảo được sự thích ứng kịp thời của các cơ quan nhà nước tránh làm phát sinh thêm thủ tục, giấy tờ cho người dân.

Kết luận hội nghị, bà Nguyễn Thị Kim Bé phát biểu ghi nhận tất cả các ý kiến của các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến, đây sẽ là cơ sở để Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia phát biểu tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV sắp tới./.

NGỌC BÍCH
Số lần đọc:414