Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang tổ chức lấy ý kiến đóng góp dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi)
Ngày: 23.09.2020
Chiều ngày 10-9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang tổ chức lấy ý kiến đóng góp dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi). Hội nghị do bà Nguyễn Thị Kim Bé - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì.

Đa số ý kiến phát biểu đều thống nhất chọn Phương án 1 theo hướng chỉ giao đơn vị sự nghiệp là Trung tâm dịch vụ việc làm (theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 37 của Luật Việc làm) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập và chỉ được thực hiện việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để thực thi điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế.

Về nội dung hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Điều 9). Đại biểu đề nghị bỏ cụm từ “ở nước ngoài với người lao động Việt Nam đi làm việc”, để rõ nghĩa hơn.

Về cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Điều 10). Có ý kiến đề nghị bổ sung điều kiện doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như: “Không có án tích về các tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Vì thực tế đã xảy ra nhiều vụ lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản liên quan đến hoạt động xuất khẩu lao động và đề nghị bổ sung thêm tội danh “mua bán người”.

Về việc bảo vệ an ninh quốc gia, phòng chống tội phạm liên quan đến người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Điều 71). Đại biểu đề nghị Ban soạn thảo bổ sung quy định trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: “Gửi thông tin các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam và pháp luật sở tại cho cơ quan Công an theo dõi, xử lý theo chức năng, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, phòng chống tội phạm”. Về lực lượng tham gia thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng: Nội dung dự thảo Luật giao hoàn toàn thực hiện các nội dung quản lý nhà nước quy định tại Điều 70 cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Tuy nhiên, các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng rải rác ở các tỉnh, thành, chịu trách nhiệm quản lý của nhiều cơ quan trên các lĩnh vực khác. Do đó, đề nghị Ban soạn thảo cần quy định rõ hơn về quyền hạn của UBND các cấp trong việc kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn.

Kết luận hội nghị, bà Nguyễn Thị Kim Bé phát biểu ghi nhận tất cả các ý kiến của các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến, đây sẽ là cơ sở để Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia phát biểu tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV sắp tới./.

Hồng Thẳm
Số lần đọc:435