Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang tổ chức lấy ý kiến đóng góp dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính
Ngày: 23.09.2020
Chiều ngày 09-9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang tổ chức lấy ý kiến đóng góp dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi). Hội nghị do bà Nguyễn Thị Kim Bé - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì.

Đa số ý kiến đều thống nhất với Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật của UBTVQH. Đại biểu a số các ý kiến chọn Phương án 1, giữ quy định của khoản 2, Điều 86 như Luật XLVPHC hiện hành. Tuy nhiên, có một số ý kiến đóng góp cụ thể như sau:

Về thẩm quyền quy định cụ thể về xử phạt vi phạm hành chính: Có ý kiến không đồng tình việc Kiểm toán nhà nước có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, vì cho rằng hoạt động kiểm toán nhà nước không phải là lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Chính phủ nên việc căn cứ vào quy định nêu trên để giao Chính phủ quy định cụ thể về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kiểm toán nhà nước là không phù hợp.

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm HC (Điều 1): Đại biểu đề nghị bỏ cụm từ “kinh doanh hàng hóa”, vì cho rằng lĩnh vực kinh doanh hàng hóa không thể ngang bằng với sản xuất hoặc nhập khẩu, xuất khẩu, điều này chưa rõ và chưa phù hợp với khái niệm “kinh doanh” được nêu tại khoản 21 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Tại Khoản 34 (Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 74): có ý kiến cho rằng theo dự thảo luật quy định “Thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính là 01 năm, kể từ ngày ra quyết định, quá thời hạn này thì không thi hành quyết định đó nữa” là không phù hợp với thực tiễn và gây nhiều hệ lụy trong xử lý hình sự, nhất là lĩnh vực đất đai có rất nhiều vụ khiếu nại. Vì vậy, Luật cần quy định nếu quá thời hạn thi hành quyết định 01 năm thì phải có “chế tài xử lý” có như vậy mới chặt chẽ hơn về mặt pháp lý.   

Về thẩm quyền xử phạt: Có ý kiến đề nghị Ban soạn thảo bổ sung vào trong dự thảo Luật chức danh “Chi cục trưởng Chi cục kiểm ngư tỉnh” có quyền xử phạt vi phạm hành chính.

Có ý kiến cho rằng, dự thảo Luật quy định tại khoản 5, Điều 122 như sau: “Đối với trường hợp tạm giữ người để xác định tình trạng nghiện ma túy thì nơi tạm giữ là khu lưu giữ tạm thời tại cơ sở cai nghiện bắt buộc của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương” là chưa sát với thực tiễn, bởi vì có đối tượng bị bắt ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo, điều kiện đi lại rất khó khăn, nếu phải đưa đối tượng này về đến khu lưu giữ tạm thời tại cơ sở cai nghiện bắt buộc của tỉnh, thành phố để tạm giữ thì tốn nhiều thời gian và kinh phí. Đề nghị Ban soạn thảo xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp hơn.

Ngoài ra, có ý kiến tại Điều 70 Luật Xử lý VPHC hiện hành quy định thời hạn gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính để thi hành trong vòng 02 ngày là quá ngắn vì có khi đối tượng vi phạm có nơi cư trú không ổn định nên ít khi có mặt ở địa phương; nhiều trường hợp địa chỉ ghi trong giấy tờ (Hộ khẩu, CMND) khác với địa chỉ nơi cư trú thực tế nên việc gửi quyết định mất nhiều thời gian. Đề nghị tăng thời hạn lên “5 ngày làm việc” để phù hợp với thực tiễn.

Kết luận hội nghị, bà Nguyễn Thị Kim Bé phát biểu ghi nhận tất cả các ý kiến của các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến, đây sẽ là cơ sở để Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia phát biểu tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV sắp tới./.

 

 

 

Hồng Thẳm
Số lần đọc:490