Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang tổ chức đóng góp dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)
Ngày: 14.09.2020

Sáng ngày 10/9, Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang tổ chức lấy ý kiến đóng góp dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi). Hội nghị do bà Nguyễn Thị Kim Bé - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì.

Tại Hội nghị, có gần 10 lượt ý kiến phát biểu xoay quanh các vấn đề cụ thể như sau: Về giấy phép môi trường, đa số ý kiến thống nhất với Phương án 1 là chỉ dùng 1 loại giấy phép môi trường trong đó bao gồm cả nội dung cấp phép xả nước thải vào công trình thủy lợi, thay thế 7 loại giấy tờ thủ tục hành chính cấp phép về môi trường. Với phương án “Chính phủ trình” sẽ giải quyết được những vướng mắc, bất cập, vì thực tế hoạt động xả thải của doanh nghiệp trên một đoạn sông thì do cơ quan quản lý nhà nước về thủy lợi quản lý, nhưng nếu tác động đến cả lưu vực thì do cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường quản lý, khi xảy ra ô nhiễm thì khó phân định rạch ròi trách nhiệm thuộc về cơ quan nào. Về quản lý chất thải rắn sinh hoạt, có ý kiến đề nghị cần quy định chặt chẽ việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; đồng thời lộ trình thực hiện nên kéo giãn thêm để đảm bảo tính khả thi, phù hợp với nhận thức, hạ tầng kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn ở nước ta hiện nay.

Đối với vấn đề thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đa số thống nhất phương án 1, một số ý kiến chọn phương án 2, tứccó ý kiến đề nghị chỉ giao cho UBND cấp tỉnh thẩm định đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư của các Bộ, cơ quan ngang Bộ; trừ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tài nguyên môi trường. Ngoài ra, tại Khoản 6, Điều 5 của dự thảo Luật quy định về “Ưu đãi, hỗ trợ về tài chính, đất đai cho cơ sở sản xuất kinh, doanh thân thiện thiện với môi trường”, có ý kiến đề nghị Ban soạn thảo cần xem xét và cân nhắc lại việc hỗ trợ về đất đai, vì nguồn lực về đất đai ở một số địa phương không có nhiều, khó có thể ưu đãi cho doanh nghiệp như dự thảo luật quy định.

Cùng với đó, tại Điều 91 có ý kiến đề nghị quy định thêm một khoản giao Chính phủ quy định chi tiết về quản lý tiếng ồn, độ rung và ánh sáng. Một số ý kiến cũng băn khoăn, việc bảo vệ môi trường ở các cơ cở cai nghiện ma túy, các trung tâm nuôi dưỡng, trung tâm bảo trợ xã hội và nuôi dưỡng trẻ khuyết tật, người tâm thần, người già, nghĩa trang,... việc bảo vệ môi trường chưa được dự thảo luật quy định, vì vậy đề nghị Ban soạn thảo cần bổ sung thêm vào dự án luật này.

Kết luận hội nghị, bà Nguyễn Thị Kim Bé đánh giá cao những đóng góp của các đại biểu, Đoàn sẽ tổng hợp gửi về trên theo quy định và đây cũng là cơ sở để Đoàn làm cơ sở phát biểu tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV sắp tới./.

 

 

NGỌC BÍCH
Số lần đọc:417