Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị nghe UBND tỉnh báo cáo tình hình KTXH và đề xuất, kiến nghị với Trung ương
Ngày: 14.05.2022
Chiều 13-5, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức Hội nghị nghe Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2022 và các kiến nghị đối với Trung ương. Tham dự có các vị đại biểu Quốc hội Khoá XV đơn vị tỉnh Kiên Giang, các sở, ban, ngành tỉnh. Hội nghị do ông Đỗ Thanh Bình – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và bà Nguyễn Thị Kim Bé – Tỉnh uỷ viên, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đồng chủ trì.

Qua Báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh, tình hình kinh tế-xã hội 4 tháng tiếp tục đà phục hồi và phát triển khá. So với cùng kỳ, nhiều chỉ tiêu kinh tế tiếp tục tăng trưởng mạnh, nhất là: sản xuất công nghiệp tăng 18,25% so cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp 15.471,2 tỷ đồng, đạt 30,8% kế hoạch và tăng 13,76% so cùng kỳ, trong đó nổi bật là công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 13,75%; giải ngân đầu tư công 584,6 tỷ đồng, đạt 11,6% kế hoạch (tăng 3,44%), số lượng doanh nghiệp thành lập mới là 564 doanh nghiệp (tăng 13%); du lịch đón 2,27 triệu lượt, đạt 40,7% kế hoạch, tăng 20,6% so cùng kỳ;... Văn hóa - xã hội được tăng cường; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

 

Bà Nguyễn Thị Kim Bé – Tỉnh uỷ viên, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh thông qua dự kiến nội dung kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV

Bên cạnh các mặt đạt được, vẫn còn một số tồn tại hạn chế, đó là: Sản lượng vụ Đông Xuân không kế hoạch đề hoạch đề ra, cùng với sản lượng thủy sản sụt giảm so với cùng kỳ; diện tích nhiễm sâu, bệnh trên lúa Hè Thu tăng 498 ha so với tháng trước, hơn 1.200 ha tôm nuôi nước lợ bị thiệt hại; dịch tả heo Châu Phi vẫn còn xảy ra tại các địa phương Hòn Đất, Châu Thành, Vĩnh Thuận, Kiên Lương... ảnh hưởng lớn đến chỉ tiêu tăng trưởng của khu vực I. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng trưởng chậm. Một số nguồn thu ngân sách đạt thấp so với cùng kỳ;…

Tại Hội nghị, UBND tỉnh kiến nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai; Luật Quy hoạch. Kiến nghị Chính phủ chấp thuận để tỉnh xây dựng ban hành hệ số điều chỉnh giá đất theo hàng năm. Kiến nghị Trung ương có nghị quyết xác nhận giá trị pháp lý các giải thích làm rõ, hướng dẫn về pháp luật của Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án dầu tư tại bộ ngành và địa phương;...

Ông Đỗ Thanh Bình – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị 

 Kết thúc Hội nghị, ông Đỗ Thanh Bình - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận và trao đổi làm rõ các kiến nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh và các ý kiến của sở, ngành.

Hồng Thẩm
Số lần đọc:137