Đóng góp dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi)
Ngày: 19.04.2022
Chiều 18-4, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi). Đồng chí Nguyễn Thị Kim Bé - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Bé cho biết, tại kỳ họp thứ 2 (tháng 10-2021), Quốc hội khóa XV đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi). Sau kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Ủy ban Văn hóa, Giáo dục chủ trì, phối hợp với cơ quan soạn thảo, các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội để chỉnh lý dự thảo Luật; tổ chức hội nghị, làm việc với các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, đối tượng chịu tác động, gửi dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi) xin ý kiến một số bộ, ngành, cơ quan liên quan để có thêm thông tin và cơ sở thực tiễn hoàn thiện dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi). 

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Bé (đứng)- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị đóng góp vào dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi)

So với dự thảo Luật được Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi) sau khi tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội đã bổ sung nhiều nội dung mới, đáp ứng các mục tiêu đề ra, nhất là thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp năm 2013 nhằm xây dựng nền điện ảnh Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc, phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong tổng thể phát triển của văn hóa - xã hội, đảm bảo tính minh bạch, tính khả thi cao và tính thống nhất trong hệ thống pháp luật…

Tại hội nghị, các đại biểu đề nghị trong dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi) cần có chính sách đột phá để phát triển điện ảnh, công nghiệp điện ảnh; có chính sách đẩy mạnh xã hội hoá, huy động các nguồn lực tham gia vào phát triển điện ảnh, giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước… Về đổi mới công tác quản lý, thẩm định và cấp giấy phép phân loại phim, các đại biểu đề nghị phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép phân loại phim; cân nhắc quy định yêu cầu các tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp kịch bản phim hoặc chỉ cung cấp kịch bản phim khi sử dụng bối cảnh quay phim tại Việt Nam hoặc sử dụng diễn viên Việt Nam. Về sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước (Điều 14), có ý kiến đề nghị làm rõ hơn về chủ thể đầu tư dự án phim sử dụng ngân sách Nhà nước; bổ sung chủ thể đầu tư sản xuất phim sử dụng ngân sách Nhà nước tại địa phương, tổ chức chính trị tại Trung ương. Đa số ý kiến nhất trí với hình thức sản xuất phim sử dụng ngân sách Nhà nước bao gồm giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu. Đại biểu cũng đề nghị cần có ý kiến để khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia xuất khẩu phim…

Đồng chí Giang Văn Phục (đứng)- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh góp vào dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi)

Về nhập khẩu phim, đồng chí Giang Văn Phục - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị nên giao cho Ủy ban nhân các tỉnh thực hiện nhập khẩu phim, nhưng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cần phải có danh mục phim được phép nhập khẩu. Vì phim nhập khẩu về chủ yếu trên truyền hình, người dân sẽ dễ dàng tiếp cận, còn Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch nhập khẩu thì chỉ chiếu trong gạp chiếu phim thì người dân rất khó tiếp cận. “Về các chính sách cho sản xuất phim, tôi cho rằng chính sách tín dụng, thuế, đất đai thì Nhà nước nên có chính sách hỗ trợ. Còn các chính sách khác như sáng tác kịch bản phim, phê bình, lý luận, tuyên truyền, định hướng thì nhà sản xuất phải tự lực. Cần huy động sự vào cuộc của tư nhân, bởi phim hay, kịch bản tốt thì người xem đón nhận, Nhà nước không thể hỗ trợ luôn, vì ngân sách có hạn”, đồng chí Phục đề xuất.

Về những nội dung và hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động điện ảnh (Điều 9), một số ý kiến cho rằng quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong dự thảo Luật còn chung chung, cần hạn chế những nội dung cấm mơ hồ vì điện ảnh là ngành nghệ thuật sáng tạo; bổ sung trách nhiệm cơ quan thẩm định phim nếu để xảy ra sai phạm. Ngoài ra, các đại biểu cũng đề nghị bổ sung thêm câu, từ, cụm từ để nội dung dự thảo Luật rõ ràng, dễ dàng trong quá trình thực hiện.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Bé cảm ơn những ý kiến, nội dung đóng góp của các đại biểu vào dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi). Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp thu các ý kiến, tổng hợp làm cơ sở để Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đóng góp vào dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi).

Quốc Chinh
Số lần đọc:135