Ông Thao không đủ điều kiện để cấp bổ sung quyền sử dụng đất
Ngày: 14.08.2019
Theo Luật Tiếp công dân năm 2013 và các quy định về tiếp công dân, sáng 14/8/2019 Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tổ chức tiếp công dân định kỳ, đối thoại với công dân trước khi ban hành quyết định giải quyết cuối cùng thuộc thẩm quyền cấp tỉnh đối với công dân thuộc huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.

Tham gia tiếp dân có đồng chí Nguyễn Thị Kim Bé, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách, đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh,  Sở Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo UBND, các phòng chuyên môn UBND huyện Hòn Đất.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả kiểm tra nội dung đơn khiếu nại của ông Bùi Văn Thao, tại khu phố Đường Hòn, thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất khiếu nại Quyết định 1160/QĐ- UBND ngày 8/4/2014 của Chủ tịch UBND huyện Hòn Đất. Ông Thao nêu lý do khiếu nại là ông đã sử dụng không gián đoạn phần đất đề nghị cấp bổ sung 1.200m2 (làm tròn) nên xem xét cấp cho ông. Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo UBND huyện Hòn Đất giải thích về pháp luật các đối tượng được cấp quyền sử dụng đất, giao đất; nguồn gốc đất hiện tại của ông đã được giao 1.900m2 và 1.200m2 đề nghị cấp bổ sung trước đây nhà nước đã giao cho Công an huyện quản lý, sử dụng, không phải là đất hoang hóa, ông chỉ được cho một căn nhà tạm để ở trên phần đất này khi công an huyện dời đi, nên không thể xem xét, yêu cầu khiếu nại của ông.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng phát biểu, qua nghe trình bày của ông Thao và phát biểu của UBND huyện Hòn Đất và các ngành, ông Thao không đủ điều kiện để cấp bổ sung diện tích nêu trên.

 

Thanh Anh
Số lần đọc:111