Phải xây dựng quy chế làm việc dân chủ, trách nhiệm
Ngày: 14.07.2017
Sáng 14.7.2017, tại hội trường Kho Bạc tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành mở rộng để sơ kết 6 tháng đầu năm và đề ra chương trình công tác 6 tháng cuối năm. Đồng chí Ngô Quang Hưởng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chủ trì (ảnh).

Qua nghe báo cáo lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh; lãnh đạo công tác giáo dục, tư tưởng; lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; xây dựng tổ chức đảng và đảng viên; lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ; lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể…

Qua thảo luận, có 4 đại biểu phát biểu. Đại diện Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nêu lên kết quả công tác tác đảng như kiểm tra, giám sát, công tác phát triển đảng viên mới… đồng thời giải thích trường hợp có 01 chi bộ chưa tổ chức đại hội được do người đứng đầu chuẩn bị về hưu và dự kiến điều động người ở bộ phận khác về thay thế, khi đó sẽ tiến hành đại hội. Đại diện Đảng ủy Thanh tra tỉnh nêu lên kinh nghiệm là cần xây dựng Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy với thủ trưởng cơ quan, cơ cấu ban lãnh đạo làm Bí thư và cấp ủy viên sẽ rất thuận lợi trong công tác triển khai, thực hiện công tác đảng. Đại diện Đảng ủy sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nêu lên nhiều công việc ngành phải tập trung trong tháng 7, đồng thời giải thích trường hợp đảng viên là lái xe ở Trung tâm trợ giúp việc làm xin ra khỏi Đảng. Chi bộ Quỹ đầu tư phát triển giải thích việc ít đóng góp của đảng viên kể cả trong Đại hội chi bộ theo gợi ý của đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh…

Đồng chí Hưởng thay mặt Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp và  giải trình các ý kiến đặt ra, như chờ Trung ương, Tỉnh ủy yêu cầu thực hiện mỗi đảng viên viết bản cam kết chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống… thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII chống…” tự diễn biến”, “tự suy thoái trong cán bộ, đảng viên và quần chúng cơ quan, đơn vị thay thế cho kế hoạch từng cá nhân đã đăng ký tháng 5.2017 theo yêu cầu của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh...

Bí thư Đảng ủy Khối cũng đánh giá cao việc cụ thể hóa Nghị quyết của Trung ương, Đảng bộ vì qua kiểm tra 2 đơn vị đều thực hiện đúng quy định. Các chi bộ tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh có nhiều chuyển biến, tham mưu có trọng tâm, trọng điểm góp phần phát triển kinh tế  - xã hội tỉnh trong 6 tháng qua. Không có chi bộ nào bỏ sinh hoạt trong thời gian qua. Bí thư lưu ý một số hạn chế ở một số chi đảng bộ: Việc cụ thể hóa Nghị quyết còn chậm, lung túng; xây dựng kế hoạch hành động cá nhân còn giống nhau; chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa đồng đều ở những chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở; tình trạng đảng viên bị kỷ luật, bỏ đảng cao; việc tập huấn cho các đồng chí cấp ủy, Bí thư, đảng viên mới, đối tượng đảng còn vắng và chưa tập trung cao.

 Giải pháp sắp tới, các chi bộ phải tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt trong từng đợt sinh hoạt làm cơ sở để Đảng bộ đánh giá cả năm theo Chỉ thị 05- CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nội dung sinh hoạt phải tuân thủ quy định, quy trình hướng dẫn; Bí thư phải nắm rõ chức năng, nhiệm vụ; công tác kiểm tra, giám sát phải bảo đảm chất lượng; các nội dung mới về lý luận, thực tiễn phải được học tập, phổ biến; phải xây dựng được quy chế làm việc thể hiện dân chủ, trách nhiệm, kiểm soát được quyền lực…

 

Thanh Anh
Số lần đọc:288