Phát biểu của đại biểu Trần Văn Huỳnh về dự án Luật trồng trọt
Ngày: 12.11.2018
Sáng 09-11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Trồng trọt. Phát biểu về nội dung trên đại biểu Quốc hội Trần Văn Huynh, Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang, góp ý cho dự luật nêu trên một số nội dung sau:

Thứ nhất, về tình trạng được mùa, mất giá cũng có nguyên nhân từ khâu chế biến, bảo quản sản phẩm chưa tốt. Để khắc phục tình trạng này, thực hiện chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp, trồng trọt cần phải quan tâm đến công nghệ chế biến, bảo quản. Không có công nghệ bảo quản, chế biến sẽ không thể phát triển trồng trọt. Việt Nam muốn vươn lên sản xuất nông nghiệp hàng hóa, quy mô lớn, vươn ra thị trường thế giới, không thể viết Chương V về thu hoạch, chế biến, bảo quản, sơ chế, chế biến, xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm trồng trọt đơn giản như dự thảo luật. Nếu nói chuỗi giá trị mà khâu quan trọng nhất không làm được, không đạt được mục tiêu đề ra. Đề nghị Ban soạn thảo cần thể chế hóa được yêu cầu gắn sản xuất bảo quản, chế biến và thị trường thành hệ thống.

Thứ hai, dự án Luật trồng trọt được xây dựng dựa trên cơ sở nâng cấp Pháp lệnh Giống cây trồng. Tuy nhiên, trong khi Pháp lệnh giống cây trồng chỉ có phạm vi điều chỉnh rất hẹp thì dự thảo luật lại điều chỉnh đến mười lĩnh vực, thống kê các lĩnh vực từ giống cây trồng, phân bón, canh tác, thu hoạch, mua bán, sơ chế, chế biến, bảo quản đến xuất khẩu, nhập khẩu. Đề nghị Ban soạn thảo cần làm rõ với những lĩnh vực được mở rộng điều chỉnh trong dự thảo luật, thì có đang được điều chỉnh bởi luật, pháp lệnh nào hay không. Nếu có thì chính sách, lĩnh vực mở rộng tại dự án luật này có khác biệt nào với các quy định hiện hành.

Hơn thế nữa, cần xây dựng danh sách thống kê các lĩnh vực điều chỉnh thêm ngoài lĩnh vực giống cây trồng sẽ liên quan đến bao nhiêu luật, thậm chí liên quan cụ thể đến từng điều nào trong từng luật, có xung đột pháp lý nào với các luật hiện hành hay không, ngay với các quy định điều chỉnh cho khâu đầu vào của sản xuất cũng chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Dự thảo luật chưa quy định về kiểm soát với thuốc bảo vệ thực vật, nguồn nước mà chỉ quy định kiểm soát phân bón: Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống vốn là bốn việc thường phải làm trong trồng trọt nhưng dự án luật chỉ đưa vào hai việc. Vì vậy, cần bàn lại các quy định điều chỉnh với khâu đầu vào của sản xuất.

Theo báo cáo thẩm tra của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cũng đã chỉ rõ một số quy định tại dự thảo luật chưa thống nhất với một số luật khác. Cụ thể, quy định về việc đặt tên giống cây trồng tại Điều 23 chưa phù hợp với Điều 163 Luật Sở hữu trí tuệ. Từ phát hiện sơ bộ này, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, rà soát kỹ thêm, tránh mâu thuẫn chồng chéo với các quy định của pháp luật hiện hành.

Thứ ba, về vấn đề thu hồi giấy công nhận đủ điều kiện khảo nghiệm giống cây trồng được quy định tại Điều 20, việc thu hồi giấy công nhận đủ điều kiện khảo nghiệm giống cây trồng là việc làm cần thiết để tránh khảo nghiệm sai, lệch dẫn đến ảnh hưởng kết quả khảo nghiệm. Ban soạn thảo cần quy định thêm về vấn đề xử lý vi phạm đối với cá nhân, tổ chức bị thu hồi giấy công nhận đủ điều kiện khảo nghiệm, đồng thời công bố  rộng rãi nhằm tránh các hoạt động bất chính sau khi bị thu hồi của các tổ chức, cá nhân trên./.

Nguyễn Dư
Số lần đọc:115