Phát triển kinh tế- xã hội phải gắn với xây dựng đơn vị phòng thủ
Ngày: 21.09.2018
Sáng 20.9.2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TƯ của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Tham dự có đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và các đơn vị trực thuộc, Vùng 5 Hải quân, Vùng Cảnh sát biển 4, Hải đoàn 28 Biên phòng, Sư đoàn Phòng không 367, Sư đoàn 4, Trung đoàn 20, Trung đoàn 152, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam bộ, Trạm T70, Trại giam Kênh 7; các đồng chi Ủy viên ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo; lãnh đạo và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; thủ trưởng các sở, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh; Bí thư các đảng ủy trực thuộc; Bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND, chỉ huy trưởng, chính trị viên ban chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố; Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình Kiên Giang; các tổ chức, cá nhân được khen thưởng. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đàm Kiến Thức cùng chủ trì.

Qua nghe báo cáo, 4 tham luận của 2 huyện và 2 sở, thay mặt các đồng chí chủ trì, Bí thư Nguyễn Thanh Nghị đánh giá cao kết quả đạt được cũng như việc cụ thể hóa, chủ động triển khai, có sơ kết đề ra các giải pháp hiệu quả trong thực hiện xây dựng đơn vị khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới của các cấp, các ngành… Có sự quan tâm sâu sát trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt thực hiện; công tác giáo dục, tuyên truyền được chú trọng; gắn kết xây dựng tiềm lực chính trị, tư tưởng, kinh tế, xã hội; xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, toàn diện; nâng cao được lực lượng tổng hợp và lực lượng vũ trang địa phương… đồng chí cũng chỉ ra một số khuyết điểm và nguyên nhân trong triển khai 10 năm vừa qua như: Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng chưa cao, nhất là năng lực cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết…; công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành và toànm dân về nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ có mặt còn hạn chế, nhất là công tác giáo dục kiến thức quốc phòng và an ninh…; nhận thức về vi trí, vai trò, tầm quan trọng xây dựng khu vực phòng thủ của một số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chưa cao, nhất là ý thức cảnh giác đối với âm mưu, thủ đoạn về chiến lược “diễn biến hòa bình” “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch; việc kết hợp giữa phát triển kinh tế-xã hội với xây dựng khu vực phòng thủ ở một số ngành, địa phương chưa chặt chẽ và tương xứng… Qua đó, đồng chí nêu lên một số giải pháp để các ngành, các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quan tâm thực hiện có hiệu quả hơn nữa trong tình hình mới.

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 26 tập thể và 54 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị trong thời gian qua.

 

 

 

Thanh Anh
Số lần đọc:513