Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia
Ngày: 11.06.2020

Thứ Năm, sáng 11/6/2020, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường xem xét, quyết định những nội dung sau: Bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia; phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ và miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBTVQH đối với bà Nguyễn Thanh Hải bằng hình thức bỏ phiếu kín; Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Nghị quyết về nhân sự nêu trên bằng hệ thống biểu quyết điện tử; Quốc hội nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội về dự thảo Nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác; Quốc hội thảo luận ở Tổ về dự thảo Nghị quyết giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác; dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận tại hội trường về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020; thảo luận ở Đoàn ĐBQH về phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia và dự kiến nhân sự bầu Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

 

Thanh Anh
Số lần đọc:288