Quốc hội bế mạc kỳ họp bất thường lần thứ nhất
Ngày: 11.01.2022
Chiều ngày 11/01/2022, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Thường trực Trần Thanh Mẫn, Quốc hội họp phiên bế mạc.

Sau khi Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh thông qua báo cáo tiếp thu, giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường thông qua dự thảo Nghị quyết; Quốc hội  biểu quyết thông qua: Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với 424 đại biểu Quốc hội tán thành, bằng 84,97%; đại biểu có mặt. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh thông qua báo cáo tiếp thu, giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự, với 436 đại biểu tán thành , bằng 87,37% đại biểu có mặt, Quốc hội thông qua dự án luật này. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh thông qua báo cáo tiếp thu, giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường thông qua dự thảo Nghị quyết về Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; với 469 đại biểu tán thành, bằng 93,99% đại biểu có mặt, Quốc hội đã thông qua Chủ trương đầu tư này. Chủ nhiệm Tài chính- Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường thông qua báo cáo tiếp thu, giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ, với 463 đại biểu tán thành bằng 92,97% đại biểu có mặt, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường thông qua dự thảo Nghị quyết kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV, với 471 đại biểu tán thành, bằng 94,39% đại biểu có mặt, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết lần này bao gồm tất cả các nội dung.

                                                        

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc kỳ họp.

Kết thúc buổi làm việc, Quốc hội nghe Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc kỳ họp.

Thanh Anh
Số lần đọc:116