Quốc hội bế mạc kỳ họp thứ nhất- Đoàn ĐBQH tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ
Ngày: 28.07.2021
Thứ Tư, ngày 28/7/2021, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường: Tiến hành các thủ tục thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ; phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Toàn án nhân dân tối cao; Thông qua các nghị quyết về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; Phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Qua thảo luận, 8/8 đại biểu trong Đoàn ĐBQH tỉnh thống nhất với Tờ trình đề nghị phê chuẩn việcBuổi chiều, Quốc hội tiến hành các thủ tục phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh; biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Sau đó Quốc hội họp phiên bế mạc . Như vậy, qua hơn 9 ngày làm việc kể cả ngày nghỉ trong điều kiện Đại dịch Covid-19 diền biến phức tạp trên thế giới, trong khu vực, các nước Asean và nước ta trong đó có Thủ đô Hà Nội- nơi diễn ra kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, 19 Đoàn ĐBQH tỉnh, thành phố tham dự kỳ họp trong điều kiện bị cách ly từ nơi ăn, nghỉ tới nơi họi trong Hội trường Quốc hội trong đó có Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang, Quốc hội đã điều chỉnh rút ngắn thời gian hoàn tất chương trình kỳ họp. Quốc hội đã hoàn thành tốt công tác bầu, và phê chuẩn các chức danh nhà nước, tư pháp trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15; thảo luận và quyết định các giải pháp để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội trong 6 tháng đầu năm 2021; quyết toán ngân sách năm 2019; thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội trong 5 năm 2021-2025; Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021; về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2022. Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Kiên Giang với sự nỗ lực, phấn đấu  góp phần hoàn thành tốt nội dung chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 15Với hơn 10 biên bản bàn và thảo luận ở Đoàn về bầu và phê chuẩn các chức danh Chủ tịch, các Phó chủ tịch, ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhieejm các Ủy ban của Quốc hội, Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước, Chánh án, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; cơ cấu, số lượng thành viên Chính phủ, các Phó Thủ tướng và các thành viên của Chính phủ; các đại biểu trong Đoàn cũng đã tham gia khoảng 10 lượt ý kiến tại các buổi thảo luận tổ và các nội dung về kinh tế- xã hội, vay, trả nợ công, Chương trình quốc gia giảm nghèo bền vững …3 đại biểu tham gia phát biểu ở Hội trường về kinh tê- xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chương trình quốc gia giảm nghèo bền vững. Ngoài ra các đại biểu trong Đoàn còn tham gia các phiên họp đầu tiên của các Ủy ban mà đại biểu là thành viên…Với những hoạt động tích cực ngay kỳ họp đầu tiên  trong nhiệm kỳ Quốc hội 15,  Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang hứa hẹn nhiều hoạt động  tích cực, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Trước đó, buổi chiều ngày 27/7/2021 dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về: Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Tại phiên thảo luận đã có 25 đại biểu phát biểu ý kiến; đa số ý kiến đại biểu đều thống nhất với nhiều nội dung trong Báo cáo của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội. Về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025, kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2021-2025, các đại biểu cơ bản thống nhất với các chỉ tiêu thu, chi, bội chi, nợ công của giai đoạn 2021-2025; đồng thời, đề nghị cần xây dựng các kịch bản thực hiện tài chính 5 năm cho từng giai đoạn đảm bảo việc đề ra các nhiệm vụ có khả năng thực thi cao; đề nghị Chính phủ cần lưu ý trong điều hành để đảm bảo an toàn nền tài chính Quốc gia và Chính phủ cần nghiên cứu, sửa đổi Luật Ngân sách nhà nước cho phù hợp thực tiễn; tăng cường chống thất thu ngân sách nhà nước, giảm nợ đọng thuế, khẩn trương sửa đổi, hoàn thiện một số luật thuế; hoàn thiện cơ chế, chính sách gắn với đổi mới cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập; ưu tiên ngân sách nhà nước cho giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; hoàn thiện đồng bộ cơ chế tài chính đối với các doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa; đổi mới cơ chế, chính sách tài chính, tín dụng đầu tư của nhà nước. Số tăng thu và tiết kiệm chi NSNN hàng năm cần ưu tiên dành để giảm bội chi NSNN theo quy định của Luật NSNN. Chỉ chi NSNN trong khả năng của nền kinh tế và chỉ vay trong khả năng trả nợ. Phải chủ động bố trí nguồn để phục vụ công tác phòng chống dịch Covid19, thực hiện chiến lược vắcxin và đảm bảo nguồn để thực hiện cải cách tiền lương theo lộ trình...Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, các đại biểu cơ bản thống nhất với mục tiêu, định hướng, tổng số vốn, nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn, giải pháp thực hiện của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; đề nghị cần ưu tiên vốn đầu tư cho các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án quan trọng quốc gia, các vùng miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng bị ảnh hưởng thiên tai, bão lũ; nghiên cứu ưu tiên bố trí nguồn vốn kịp thời trong lĩnh vực KHCN, trước mắt là nguồn vốn cho phát triển công nghệ sản xuất vaccine phòng chống Covid-19; bố trí nguồn vốn cho lĩnh vực giao thông, lĩnh vực văn hóa giáo dục, dạy nghề, đầu tư nhân lực chất lượng cao; bổ sung danh mục nhà ở xã hội, đặc biệt cho công nhân vào danh mục đầu tư công; về giải pháp để đảm bảo nguồn thực hiện kế hoạch trên cơ sở giữ vững an toàn nợ công; quyết định đầu tư, triển khai dự án phải cân đối với nguồn thực tế hàng năm, tránh dàn trải, thiếu vốn; về việc thực hiện các văn bản pháp luật về đầu tư công, đổi mới cơ chế quản lý, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát quản lý vốn đầu tư công; tăng tính công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện; đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng trong công tác quản lý vốn đầu tư công; về đề nghị sớm đẩy mạnh quá trình hiện đại hóa hệ thống pháp luật; đổi mới, hoàn thiện cơ chế chính sách về đầu tư công…Kết thúc nội dung thảo luận, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc thay mặt Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Sau đó , Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường  nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết này. Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý các dự thảo Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2022 và tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết này.Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 và tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết này.

Thanh Anh
Số lần đọc:298