QUỐC HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA 3 LUẬT VÀ 2 NGHỊ QUYẾT
Ngày: 12.06.2018
Sáng ngày 12-6, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải, trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2016. Phó Tổng Thư ký Quốc hội Hoàng Thanh Tùng, trình bày dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2016 với Tổng số thu cân đối NSNN là 1.407.572 tỷ đồng, bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2015 sang năm 2016, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2015, thu huy động đầu tư của ngân sách địa phương và thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật NSNN năm 2002. Tổng số chi cân đối NSNN là 1.574.448 tỷ đồng, bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2016 sang năm 2017. Bội chi NSNN là 248.728 tỷ đồng, bằng 5,52% tổng sản phẩm trong nước (GDP). Nguồn bù đắp bội chi NSNN gồm: Vay trong nước 197.165 tỷ đồng, vay ngoài nước 51.563 tỷ đồng. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2016 với số đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tham gia biểu quyết là 468, bằng 96,10%; số ĐBQH tán thành 465, bằng 95,48%; số ĐBQH không biểu quyết 03, bằng 0,62%.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh, trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật Cạnh tranh (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Cạnh tranh (sửa đổi) với số ĐBQH tham gia biểu quyết là 469, bằng 96,30%; số ĐBQH tán thành 464, bằng 95,28%; số ĐBQH không tán thành 05, bằng 1,03%.

Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019. Phó Tổng Thư ký Quốc hội Hoàng Thanh Tùng, trình bày dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019 với 02 chuyên đề: “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018 và “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018”. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019 với số ĐBQH tham gia biểu quyết là 461, bằng 94,66%; số ĐBQH tán thành 449, bằng 92,20%; số ĐBQH không tán thành 09, bằng 1,85%; số ĐBQH không biểu quyết 03, bằng 0,62%.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt, trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật An ninh mạng. Sau đó Quốc hội biểu quyết thông qua Luật An ninh mạng với số ĐBQH tham gia biểu quyết là 466, bằng 95,69%; số ĐBQH tán thành 423, bằng 86,86%; số ĐBQH không tán thành 15, bằng 3,08%; số ĐBQH không biểu quyết 28, bằng 5,75%.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định, trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Tố cáo (sửa đổi) với số ĐBQH tham gia biểu quyết là 469, bằng 96,30%; số ĐBQH tán thành 468, bằng 96,10%; số ĐBQH không tán thành 01, bằng 0,21%.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học./.

 

 

Nguyễn Dư
Số lần đọc:271