Quốc hội biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng
Ngày: 10.06.2020
Thứ Tư, ngày 10/6/2020, buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở Tổ về: Dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); dự án Luật Thỏa thuận quốc tế; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Tiếp đó, Quốc hội tiến hành công tác nhân sự về việc bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ; miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBTVQH đối với bà Nguyễn Thanh Hải. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn đại biểu Quốc hội về công tác nhân sự nêu trên.

Thí điểm không thành công thì nên giữ nguyên như luật hiên hành

Trước đó vào chiều ngày 09/6/2020, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 2, Đợt 2 theo hình thức tập trung tại Nhà Quốc hội dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ để Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021. Trước khi tiến hành biểu quyết, Quốc hội đã nghe Ủy viên UBTVQH, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc thay mặt UBTVQH trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết. Sau đó, Quốc hội biểu quyết, thông qua Nghị quyết với kết quả: có 442 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 91,51%); trong đó, có 440 đại biểu tán thành (bằng 91,10% đại biểu có mặt biểu quyết), có 01 đại biểu không tán thành (bằng 0,21%), có 01 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,21%).

Cũng trong buổi chiều cùng ngày, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nêu rõ, dự thảo Luật đã được Quốc hội thảo luận trực tuyến vào sáng ngày 26/5/2020. Đây là dự án Luật quan trọng, được cử tri và nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm. Tuy nhiên, do số lượng đại biểu đăng ký phát biểu nhiều nên Đoàn Chủ tọa đã đề nghị Quốc hội tiếp tục dành thời gian để các vị đại biểu Quốc hội trao đổi, thảo luận kỹ hơn, bảo đảm sự đồng thuận, thống nhất cao trước khi trình Quốc hội thông qua dự thảo Luật. Tại phiên thảo luận đã có 16 đại biểu phát biểu ý kiến và 03 đại biểu tranh luận. Đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh (ảnh), đồng tình với chương II luật sửa đổi, bổ sung của Luật Tổ chức Quốc hội là tăng ĐBQH chuyên trách ít nhất là 40% trở lên, cho rằng ĐBQH là đại diện cho cử tri cả nước nên ngoài tiêu chuẩn chung, cần quy định theo tiêu chuẩn riêng để bảo đảm chất lượng ĐBQH khóa mới. Đối với Văn phòng tham mưu, giúp việc, khi thực hiện Nghị quyết 18 của Ban chấp hành Trung ương 6 khóa 12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 580 thí điểm 12 địa phương hợp nhất 3 Văn phòng: Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh thành Văn phòng chung, thời gian thí điểm 1 năm, nay Chính phủ đã tổng kết đề xuất chỉ hợp nhất 2 Văn phòng là Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thành Văn phòng chung là không phù hợp, đại biểu cho rằng, mỗi Văn phòng có chức năng rất khác nhau, trong đó Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh có chức tham mưu giúp ĐBQH trình dự án luật; tham mưu phục vụ hoạt động giám sát chuyên đề cả nước quan tâm; phục vụ Đoàn ĐBQH tham dự kỳ họp Quốc hội…nếu khi về tỉnh điều chỉnh bởi Luật Tổ chức Chính quyền địa phương là không đảm bảo các chức năng này, đồng thời chính sách, chế độ không được như công chức công tác tại Văn phòng Quốc hội mà theo địa phương là mang tính thụt lùi, đại biểu đề nghị khi thí điểm không thành công thì nên giữ nguyên như luật hiên hành và giữ nguyên 3 Văn phòng như hiện nay.

Phát biểu kết thúc phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng, các vị đại biểu cơ bản tán thành với Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật và nhiều nội dung của dự thảo Luật. Bên cạnh đó, các vị ĐBQH tập trung cho ý kiến về một số nội dung cụ thể như sau:  Về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội: các đại biểu Quốc hội đồng ý nâng tỷ lệ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lên ít nhất 40% tổng số ĐBQH. Về tiêu chuẩn đối với ĐBQH, một số ý kiến đề nghị cần quy định cụ thể hơn về tiêu chuẩn ĐBQH; tiêu chuẩn riêng ĐBQH hoạt động chuyên trách. UBTVQH nhận thấy các tiêu chuẩn của ĐBQH quy định trong Luật Tổ chức Quốc hội hiện hành đã thể hiện đầy đủ các năng lực, phẩm chất của ĐBQH, cụ thể hóa quyền ứng cử ĐBQH đã được Hiến pháp quy định để áp dụng chung cho cả ĐBQH là người do các cơ quan, tổ chức, do Đảng giới thiệu và ĐBQH là người ngoài Đảng, người tự ứng cử. Do đó, đề nghị cho giữ các nội dung này và không bổ sung các tiêu chuẩn trong Đảng làm tiêu chuẩn chung cho các ĐBQH. Bên cạnh đó, các cơ quan có thẩm quyền sẽ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH để cụ thể hóa trong Đề án bầu cử ĐBQH khóa XV cũng như trong các quy định về tiêu chuẩn cán bộ, đánh giá cán bộ phù hợp với từng nhóm đối tượng (ĐBQH hoạt động chuyên trách, ĐBQH kiêm nhiệm, ĐBQH tái cử...) nhằm tạo điều kiện cho cử tri lựa chọn, bầu ra được những đại biểu thực sự xứng đáng làm người đại diện cho mình tại Quốc hội. Về Đoàn ĐBQH và bộ máy giúp việc của Đoàn ĐBQH: Về Đoàn ĐBQH, cần xác định Đoàn ĐBQH là tổ chức để các đại biểu Quốc hội được bầu cử ở một đơn vị tỉnh, thành phố hoặc chuyển đến đơn vị tỉnh, thành phố, giúp duy trì mối quan hệ gắn kết giữa Quốc hội với địa phương để tổ chức cho các đại biểu Quốc hội thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ do luật định như: giám sát, tiếp xúc cử tri, lấy ý kiến của Nhân dân… Do còn ý kiến khác nhau về địa vị pháp lý và vai trò của Đoàn ĐBQH nên đề nghị giữ các quy định về địa vị pháp lý như Luật hiện hành. Về Văn phòng Đoàn ĐBQH, hiện Chính phủ đã có Báo cáo số 232/BC-CP ngày 18/5/2020 tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14 của UBTVQH về thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND tại 12 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Theo Báo cáo tổng kết, “đa số địa phương triển khai thực hiện thí điểm kiến nghị chỉ nên thực hiện hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH với Văn phòng HĐND cấp tỉnh và giữ nguyên Văn phòng UBND cấp tỉnh”. Vấn đề này giao cho Chính phủ tiếp tục tổng kết, đánh giá một cách sâu sắc, toàn diện hơn để báo cáo cơ quan có thẩm quyền. Trong lần sửa đổi này, nếu cơ quan có thẩm quyền cho ý kiến sớm thì quy định ngay vào luật. Nếu không, cho phép thể hiện như trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

- Về Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội: Về tên gọi, đa số ý kiến đại biểu Quốc hội thống nhất với đề nghị của UBTVQH về sửa đổi tên gọi của 02 Ủy ban: Ủy ban Về các vấn đề xã hội thành Ủy ban Xã hội; Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng thành Ủy ban Văn hóa, Giáo dục. Về điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của 02 Ủy ban Kinh tế và Ủy ban Tài chính – Ngân sách, đề nghị cho giữ như luật hiện hành. Về trách nhiệm thẩm tra tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật không phải là trách nhiệm của riêng Ủy ban Pháp luật mà là trách nhiệm của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội. Ủy ban Pháp luật là cơ quan chịu trách nhiệm chính về vấn đề này đối với Quốc hội.

- Về việc chuyển các Ban thuộc UBTVQH thành cơ quan chuyên môn thuộc Quốc hội: Qua thảo luận, ý kiến của các ĐBQH về vấn đề này còn khác nhau, chưa đạt được sự đồng thuận, thống nhất cao nên đề nghị Quốc hội cho phép tiếp tục giữ Ban Công tác đại biểu và Ban Dân nguyện là cơ quan thuộc UBTVQH như hiện nay.

- Về một số vấn đề khác như số lượng kỳ họp; quy định về đại biểu Quốc hội chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; vấn đề liên quan đến điều kiện hoạt động của đại biểu Quốc hội, UBTVQH sẽ chỉ đạo các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ để báo cáo Quốc hội xem xét, thông qua.

Cần hoàn tất việc định danh cá nhân đưa vào cơ sở dữ liệu quốc gia

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận ở Tổ về dự án Luật Cư trú (sửa đổi). Các đại biểu tập trung cho ý kiến về: Việc thay thế phương thức quản lý dân cư thông qua Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú bằng phương thức quản lý theo số định danh cá nhân cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú; về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính trong quản lý cư trú; về điều kiện đăng ký thường trú vào thành phố trực thuộc trung ương; về việc bổ sung trường hợp xóa đăng ký thường trú…Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Tổ trưởng Tổ 12 điều hành phiên thảo luận. Qua thảo luận có 8 đại biểu phát biểu. Đại biểu Hồ Văn Thái, Phó chính trị Quân khu 9, ĐBQH tỉnh đồng tình với Tờ  trình của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật; đại biểu đóng góp cụ thể vào Khoản 2 Điều 5 dùng cụm từ “tiên tiến” cẫn làm rõ hơn; Điều 9 các trường hợp bị hạn chế quyền tự do chung, đề nghị bổ sung thêm 1 khoản để phù hợp  khoản 2 Điều 16 luật Biên giới quốc gia; Điều 12 Hạ sĩ quan luôn trong cơ sở giảng dạy không có nơi cư trú khác nên điều chỉnh lại cho chặt chẽ. Cần giải thích từ ngữ người không đủ điều kiện cư trú. Điều 24 bổ sung 1 khoản quy định không được cư trú vùng biên giới. Điều 25, xóa nơi đăng ký thường trú mới vì bị thừa. Bổ sung 1 Điều sau Điều 34 quy định về trách nhiệm của Bộ Quốc phòng về quản lý cư trú, tạm trú, khai báo tạm vắng. Về hiệu lực thi hành 1/7/2021 đề nghị nên từ 1/1/2022 sẽ phù hợp hơn khi Luật Căn cước công dân hoàn tất việc định danh cá nhân đưa vào cơ sở dữ liệu quốc gia. Đại biểu Nguyễn Văn Luật, tán thành dự án trình, đề nghị làm rõ Điều 8, bỏ hộ khẩu chỉ nói cấp nhưng không rõ ai cấp, công an có quyền vào cơ sở dữ liệu quốc gia không để cung cấp cho người dân, có nộp phí, lệ phí không?; Điều 21, khoản 2 quy định chưa chặt trong hạn chế di dân; Điều 30 xóa đăng ký thường trú là người nước ngoài, thực tế một số phố ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội… có nhà cho người nước ngoài thuê họ xóa hộ chiếu, không biết công dân nước nào nên phải xây nhiều nhà trong trại giam quản lý đối tượng này trước khi trục xuất; Điều 41 về căn cước công dân cần làm rõ hơn thời gian hoàn tất việc định danh cá nhân đưa vào cơ sở dữ liệu quốc gia để thực hiện đồng bộ.

Thanh Anh
Số lần đọc:320