Quốc hội bước qua tuần làm việc cuối và bế mạc kỳ họp thứ 3
Ngày: 19.06.2017
Sau hơn 3 tuần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, ngày 19-6, Quốc hội sẽ bước sang tuần làm việc cuối cùng trước khi tiến hành bế mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV vào sáng ngày 21-6.

Vào tuần làm việc cuối cùng, từ ngày 19 đến ngày 21-6, Quốc hội sẽ thảo luận ở Hội trường về dự án Luật bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi), dự án Luật thủy sản (sửa đổi). Quốc hội cũng sẽ tiến hành biểu quyết thông qua một số Nghị quyết và các dự án luật gồm: Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm 02 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015; Nghị quyết về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần để triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi); Luật thủy lợi; Luật du lịch (sửa đổi); Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi); Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13; Nghị quyết về việc thi hành Bộ Luật hình sự; Luật cảnh vệ; Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi); Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016”; Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn; Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2018.

Sáng ngày 19-6, Quốc hội tập trung cho công tác biểu quyết Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm 02 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau đó, Quốc hội thảo luận về dự án Luật bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội đặt ra đối với dự án này.

Chiều cùng ngày, Quốc hội biểu quyết thông qua 2 Nghị quyết: Về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015; Nghị quyết về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần để triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; biểu quyết thông qua một số dự án luật: Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi), Luật thủy lợi, Luật du lịch (sửa đổi). Cuối giờ, Quốc hội họp riêng để biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc sửa đổi điểm khởi đầu của đường biên giới quốc gia Việt Nam - Lào; Nghị quyết phê chuẩn Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Sáng 21-6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ chủ trì và phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV. Phiên bế mạc sẽ được Phát thanh - Truyền hình trực tiếp để đông đảo nhân dân và cử tri cả nước theo dõi.

Trước đó, chiều ngày 16-6, với số đại biểu Quốc hội tán thành là 397, bằng 80,86% trên tổng số đại biểu, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật đường sắt (sửa đổi). Dự thảo Luật đường sắt (sửa đổi) sau khi tiếp thu, chỉnh lý trình Quốc hội thông qua gồm 10 chương và 87 điều. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật tố cáo (sửa đổi). Qua thảo luận, đã có 24 đại biểu đã phát biểu với trọng tâm ý kiến là việc ban hành luật này phải giải quyết được những tồn tại, vướng mắc, bất cập của quy định luật hiện hành và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra trong vấn đề giải quyết tố cáo. Đa số ý kiến đại biểu Quốc hội nhất trí với phạm vi cần sửa đổi toàn diện luật này. Nhiều nội dung mới được bổ sung vào dự án luật nhưng chưa được quy định cụ thể, nhiều vấn đề chưa được phân tích, lập luận một cách sâu sắc, toàn diện và chưa được đánh giá tác động, nhất là tính khả thi để bảo đảm sau khi thông qua có thể đi vào cuộc sống. Các đại biểu Quốc hội góp ý cụ thể về vấn đề hình thức tố cáo, tố cáo nặc danh, mạo danh, bảo vệ người tố cáo, thẩm quyền giải quyết tố cáo, thời gian giải quyết tố cáo, hiệu lực tố cáo, trách nhiệm phối hợp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Với lượng ý kiến đóng góp nhiều về các nội dung, tính khả thi dự án luật này còn phải chuẩn bị kỹ hơn trước khi trình Quốc hội thông qua ở kỳ họp sau./.

Thanh Anh
Số lần đọc:320