Quốc hội nghe các cơ quan tư pháp báo cáo
Ngày: 09.11.2017
Ngày 06-11, Quốc hội làm việc ở Hội trường nghe Bộ trưởng Bộ Công an, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2017; nghe báo cáo công tác năm 2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Bộ trưởng Bộ Tư pháp, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày báo cáo về công tác thi hành án năm 2017; Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra các báo cáo về công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật và công tác thi hành án; Tổng Thanh tra Chính phủ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017; Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng. Các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận về một số vấn đề như:

Trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, các đại biểu tập trung phân tích những hạn chế trong quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội; nguyên nhân dẫn đến vi phạm pháp luật, tội phạm; việc chấp hành pháp luật trong công tác xử lý vi phạm pháp luật và tội phạm trên các lĩnh vực: Môi trường, an toàn thực phẩm, trật tự, an toàn giao thông; phòng ngừa, đấu tranh tội phạm tham nhũng, tội phạm giết người, tội phạm do người chưa thành niên thực hiện, ma túy, buôn lậu,... Kết quả hoạt động điều tra các vụ án hình sự, việc chấp hành các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự trong công tác điều tra, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp; đánh giá tình hình và nguyên nhân của công tác tạm đình chỉ điều tra các vụ án hình sự,...

Trong công tác của ngành Kiểm sát nhân dân, các đại biểu tập trung thảo luận: Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát việc xét xử các vụ án hình sự; chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa; tình hình vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp; công tác điều tra tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng trong hoạt động tư pháp; công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, kinh tế, vụ án hành chính; công tác kiểm sát thi hành án; việc chấp hành pháp luật trong việc áp dụng biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam và các biện pháp ngăn chặn; việc đình chỉ điều tra và miễn trách nhiệm hình sự,...

Trong công tác của ngành Tòa án nhân dân, các đại biểu thảo luận về: Công tác xét xử, giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, hành chính; công tác giám đốc thẩm, tái thẩm; công tác giải quyết yêu cầu áp dụng các biện pháp xử lý hành chính của Tòa án nhân dân các cấp; công tác miễn, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù; miễn, giảm các khoản thu nộp ngân sách nhà nước,…

Trong công tác thi hành án, các đại biểu thảo luận về: Công tác phối hợp, chỉ đạo thi hành án, nhất là thi hành các vụ án phức tạp, có giá trị tài sản lớn liên quan đến các tổ chức tín dụng; công tác cưỡng chế thi hành án và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự; số lượng án dân sự tồn đọng qua nhiều năm chưa thi hành được; tình hình vi phạm pháp luật trong công tác thi hành án; việc chấp hành của các cơ quan, tổ chức nhất là Ủy ban nhân dân các cấp trong việc thi hành bản án, quyết định hành chính của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; công tác giam giữ, giáo dục phạm nhân; tình trạng phạm nhân vi phạm tại các cơ sở giam giữ; công tác quản lý, giáo dục đối với người thi hành án treo, người thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ; tình trạng người bị kết án phạt tù, bản án đã có hiệu lực pháp luật nhưng vẫn còn ở ngoài xã hội. Ngoài ra, đại biểu còn thảo luận về công tác phòng, chống tham nhũng và một số vấn đề khác mà đại biểu Quốc hội quan tâm./.

 

 

 

Nguyễn Dư
Số lần đọc:231