Quốc hội phê chuẩn Hiệp ước bổ sung và Nghị định thư về biên giới, mốc giới với Lào
Ngày: 07.06.2017
Sáng ngày 6-6, Quốc hội nghe trình bày tờ trình, báo cáo thẩm tra dự án Luật Thủy sản (sửa đổi). Sau đó, nghe Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình bày Tờ trình về việc phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân (DCND) Lào về việc sửa đổi điểm khởi đầu của đường biên giới quốc gia Việt Nam - Lào.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày báo cáo về việc phê chuẩn Hiệp ước. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày báo cáo thẩm tra về việc phê chuẩn Hiệp ước. Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình bày Tờ trình về việc phê chuẩn Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và nước Cộng hòa DCND Lào. Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về việc phê chuẩn Nghị định thư. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo thẩm tra về việc phê chuẩn Nghị định thư.

Theo đó, Quốc hội thảo luận về phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và nước Cộng hòa DCND Lào về việc sửa đổi điểm khởi đầu của đường biên giới quốc gia Việt Nam - Lào; phê chuẩn Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và nước Cộng hòa DCND Lào./.

Chiều cùng ngày, Quốc hội nghe trình bày tờ trình, báo cáo thẩm tra dự án Luật bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi); báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật cảnh vệ. Sau đó, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật cảnh vệ.

Qua thảo luận, có 11 ý kiến phát biểu, đa số đại biểu tán thành với báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật của Ủy ban thường vụ Quốc hội và cho rằng dự thảo luật đã được nghiêm túc chỉnh lý, hoàn thiện, tiếp thu nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội. Một số ý kiến tiếp tục góp ý làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến đối tượng cảnh vệ, các biện pháp cảnh vệ, về tổ chức lực lượng cảnh vệ, quyền hạn của lực lượng cảnh vệ, về vấn đề nổ súng, huy động người, phương tiện khi làm nhiệm vụ, về các hành vi nghiêm cấm, về chế độ chính sách, quản lý nhà nước về công tác cảnh vệ./.

 

 

Thanh Anh
Số lần đọc:162