Quốc hội thảo luận 2 dự án luật
Ngày: 23.10.2020
Thứ Sáu, ngày 23/10/2020, buổi sáng, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) và thảo luận trực tuyến về dự án Luật. Mở đầu phiên họp, các đại biểu đã nghe Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) và Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Luật phòng, chống HIV/AIDS dựa trên hai chính sách là tăng cường tiếp cận thông tin người nhiễm HIV và bảo đảm quyền được tiếp cập dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS của mọi đối tượng. Qua thảo luận, các đại biểu tán thành sự cần thiết và phạm vi sửa đổi, bổ sung dự án Luật đã được thể hiện trong Tờ trình; nhấn mạnh thể chế quan điểm, chủ trương Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, trong đó có mục tiêu “cơ bản chấm dứt dịch bệnh AIDS” vào năm 2030 và giải pháp “tăng cường nguồn lực trong nước cho công tác phòng, chống HIV/AIDS”; Đồng thời, khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật hiện hành, đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới, tập trung chủ yếu vào các quy định về: mở rộng quyền tiếp cận thông tin; cụ thể hóa và tăng cường quyền tiếp cận các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS; bảo đảm chi trả từ Quỹ bảo hiểm y tế đối với một số dịch vụ dành cho người nhiễm HIV/AIDS tham gia bảo hiểm y tế. Các đại biểu cũng cho rằng, hồ sơ dự án Luật đã đầy đủ theo quy định và đề nghị Chính phủ, Ban soạn thảo tiếp tục rà soát, đánh giá đầy đủ mối quan hệ giữa các nội dung sửa đổi, bổ sung của dự thảo Luật với các quy định sửa đổi, bổ sung các luật khác có liên quan để bảo đảm không phát sinh bất cập, mâu thuẫn khi tổ chức thực hiện; tiếp thu, giải trình các ý kiến thẩm tra của Ủy ban và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội để hoàn thiện dự thảo trình Quốc hội. Bên cạnh đó, tại phiên họp, các đại biểu cũng tập trung thảo luận về một số vấn đề cụ thể của dự thảo Luật như về phạm vi sửa đổi, bổ sung của dự án Luật; việc mở rộng đối tượng tiếp cận thông tin người nhiễm HIV (Điều 30); kinh phí xét nghiệm HIV tự nguyện để dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con (Điều 35); độ tuổi tối thiểu của người tự nguyện xét nghiệm HIV (Điều 27); Quỹ hỗ trợ, điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV (Điều 44).

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu ghi nhận không khí thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, Hồ sơ của dự thảo luật đầy đủ, được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Về một số nội dung cụ thể, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, đa số ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành như quy định phạm vi sửa đổi, bổ sung của dự án luật; nhất trí với việc mở rộng đối tượng tiếp cận thông tin người nhiễm HIV. Đồng thời để nghị cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung quy định mang tính nguyên tắc về đối tượng có thẩm quyền thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính; cũng như cần phải bảo đảm quyền bí mật thông tin của người bị nhiễm HIV.

Về độ tuổi tối thiểu của người tự nguyện xét nghiệm HIV quy định tại Điều 27,   đây là nội dung còn có ý kiến khác nhau, tuy nhiên để phù hợp với sự phát triển của trẻ em hiện nay, bảo đảm việc xét nghiệm sớm để phát hiện và điều trị kịp thời, đồng thời tăng cường việc phòng ngừa lây nhiễm HIV cho người khác, đề nghị cơ quan thẩm tra, cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu thấu đáo ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội để đưa ra một phương án độ tuổi tối thiểu hợp lý của người tự nguyện xét nghiệm HIV và báo cáo trình Quốc hội.Về Quỹ hỗ trợ điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV, đa số ý kiến đại biểu nhất trí với dự thảo luật là bỏ quỹ này nhưng cũng có một số ý kiến đề nghị giữ quỹ này vì nó mang tính nhân văn và cũng đã được quy định trong luật hiện hành. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu đề nghị Ủy ban Về các vấn đề xã hội, cơ quan chủ trì soạn thảo, các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ, thấu đáo ý kiến của đại biểu Quốc hội cả nội dung và kỹ thuật lập pháp để chỉnh lý, hoàn thiện dự án luật trình Quốc hội biểu quyết thông qua tại kỳ họp này như chương trình kỳ họp đã đề ra.

Buổi chiều, Quốc hội nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) và thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật.

 

Trước đó, buổi chiều 22/10/2020, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế. Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật. Qua thảo luận đã có 14 đại biểu phát biểu; trong đó, về cơ bản ý kiến đại biểu phát biểu nhất trí với Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tập trung thảo luận về một số nội dung như: phạm vi điều chỉnh; khái niệm thỏa thuận quốc tế; về bên ký kết Việt Nam; nguyên tắc ký kết thỏa thuận quốc tế, các lĩnh vực không ký kết thỏa thuận quốc tế và các hành vi bị nghiêm cấm; ngôn ngữ của thỏa thuận quốc tế; cơ quan quản lý nhà nước về thỏa thuận quốc tế; rà soát, đối chiếu văn bản thỏa thuận quốc tế nhân danh Nhà nước, Chính phủ trước khi ký; thủ tục ủy quyền thỏa thuận quốc tế nhân danh Nhà nước, Chính phủ; thẩm quyền ký kết thỏa thuận quốc tế… Sau thảo luận, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã báo cáo giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề được các đại biểu Quốc hội quan tâm. Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh, tại phiên thảo luận, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến về một số vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau, đó là:  Về phạm vi điều chỉnh và khái niệm thỏa thuận quốc tế: Nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội nhất trí với phạm vi điều chỉnh và khái niệm thỏa thuận quốc tế đã được tiếp thu, chỉnh lý như trong dự thảo luật. Cũng có ý kiến đề nghị nên bổ sung thêm một số cụm từ cho phù hợp hơn với bố cục và nội dung của dự thảo luật. Về bên ký kết Việt Nam: Một số ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị cân nhắc việc mở rộng chủ thể ký thỏa thuận quốc tế về phía Việt Nam đến Uỷ ban Nhân dân cấp huyện và Uỷ ban Nhân dân cấp xã. Từ thực tiễn nhu cầu ký kết các văn bản hợp tác quốc tế của Uỷ ban Nhân dân cấp huyện, Uỷ ban Nhân dân cấp xã, nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội đồng ý như nội dung này được thể hiện trong dự thảo luật. Đối với cấp xã chỉ mở rộng đến các xã, đơn vị cấp xã thuộc khu vực biên giới và với những điều kiện, phạm vi nhất định. Cũng có ý kiến đại biểu đề nghị nghiên cứu mở rộng thêm chủ thể ký kết thỏa thuận quốc tế như các bệnh viện, các học viện và trường đại học. Về nguyên tắc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế: Qua thảo luận, các ý kiến đại biểu nhất trí quy định về nguyên tắc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế như trong dự thảo Luật nhưng cũng có ý kiến đề nghị cần bổ sung thêm một số nội dung cho chặt chẽ hơn.  Về trình tự, thủ tục rút gọn: Đa số ý kiến đại biểu nhất trí quy định cụ thể về trình tự, thủ tục rút gọn ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, cơ quan nhà nước ở trung ương, cơ quan cấp tỉnh, cơ quan trung ương của tổ chức như tại dự thảo Luật. Ngoài ra, có một số ý kiến đại biểu Quốc hội góp ý về một số nội dung khác và kỹ thuật lập pháp. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị sau phiên họp này, Thường trực Ủy ban Đối ngoại tiếp tục phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội để hoàn thiện dự thảo Luật trình Quốc hội xem xét thông qua vào đợt 2 của kỳ họp này.

Thanh Anh
Số lần đọc:276