Quốc hội thảo luận 2 luật Giáo dục
Ngày: 30.05.2018
Sáng ngày 30/5, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Tiến đến, nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018. Đồng thời thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên họp. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

An ninh mạng có nhiều nội dung khó và phúc tạp

Trước đó, sáng 29/5 Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật An ninh mạng. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành phiên thảo luận. Kết thúc thảo luận có 18 đại biểu (ĐB) phát biểu, có 7 ĐB phát biểu tranh luận, các ý kiến rất sôi nổi, thẳng thắn. Các ĐB cơ bản đồng tình với dự thảo luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình bày. Đây là dự án luật có nội dung khó, phức tạp, được nhiều sự quan tâm của ĐB, trong đó có một số vấn đề còn có ý kiến và quan điểm khác nhau trong nội hàm giữa an ninh mạng, an toàn thông tin mạng và phân định được các nội dung của dự thảo luật với Luật An toàn thông tin mạng. Các quy định liên quan đến quyền con người, quyền công dân và đặc biệt là vấn đề đảm bảo nguyên tắc của Hiến pháp và thống nhất trong hệ thống pháp luật. Cần quy định cụ thể, rõ ràng, không nên mang tính định hướng. ĐB góp ý một số nội dung ở Chương II về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia và ở Chương III. Đây là những nội dung quan trọng do đó cần phải rà soát kỹ để làm sao đảm bảo tính khả thi. Đặc biệt tránh việc quy định quá mở rộng phạm vi thực hiện các biện pháp bảo vệ về an ninh mạng gây ảnh hưởng đến quyền con người, quyền của người dân, doanh nghiệp. Một số ý kiến đề nghị rà soát lại các quy định trong Chương III để đảm bảo có tính cụ thể, rõ ràng, không bị lạm dụng, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật, nhất là bảo đảm thống nhất với Bộ luật Hình sự và Luật Xử lý vi phạm hành chính trong việc xử lý các hành vi vi phạm. Vấn đề dành được nhiều sự quan tâm là phải tiếp tục làm rõ tính hợp lý, cụ thể, khả thi, nhất là quy định tại khoản 2, 3 của Điều 36 để đảm bảo quy định phát huy trên thực tế, không áp dụng tùy tiện làm ảnh hưởng đến quyền truy cập thông tin của người dân và không trái với các cam kết quốc tế.

Ngoài các vấn đề trên, các ĐB tập trung làm rõ nguyên tắc bảo vệ an ninh mạng, chính sách của nhà nước về an ninh mạng, các hành vi bị nghiêm cấm, về các biện pháp phòng ngừa, chống xâm phạm an ninh mạng, về các biện pháp triển khai bảo vệ an ninh mạng, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, nguồn lực bảo vệ an ninh mạng, về việc giáo dục, bồi dưỡng kiến thức về an ninh mạng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo cơ quan soạn thảo, cơ quan chức năng phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu tiếp thu để hoàn chỉnh dự thảo luật trình Quốc hội xem xét thông qua theo quy trình.

 

Chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam và Dự án Luật Đặc xá (sửa đổi). Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục điều hành thảo luận Tổ 19 gồm các tỉnh: Kiên Giang, Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắc Nông.

Cần quy định rõ địa vị pháp lý của Cảnh sát biển

Luật Cảnh sát biển Việt Nam (CSBVN) được ban hành sẽ góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh và xây dựng các lực lượng trên biển, khắc phục những vướng mắc, bất cập trong tổ chức thực hiện Pháp lệnh lực lượng CSBVN, bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, phù hợp với thông lệ quốc tế, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho hoạt động của lực lượng CSBVN; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển, bảo vệ an ninh, trật tự an toàn, môi trường biển, bảo đảm việc chấp hành pháp luật trên biển và yêu cầu hội nhập quốc tế. Việc xây dựng Luật CSBVN nhằm quán triệt và thể chế hóa đầy đủ mục tiêu, chính sách của Đảng về định hướng Chiến lược biển đến năm 2020, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đặc biệt là định hướng Chiến lược quốc phòng, an ninh, đối ngoại trên biển. Quy định rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của lực lượng CSBVN, tránh chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ với các lực lượng khác trên biển hoặc tạo“khoảng trống” về trách nhiệm trên biển. Dự thảo Luật Cảnh sát biển Việt Nam trình ra Quốc hội kỳ này gồm 8 chương 49 điều.

ĐB Hồ Văn Thái, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, ĐBQH tỉnh (ảnh) đồng tình về sự cần thiết ban hành luật này, cho rằng, việc nâng lên thành luật đáp ứng được yêu cầu giải quyết các vấn đề phức tạp trên biển hiện nay mà Pháp lệnh hiện hành không đủ cơ sở pháp lý để giải quyết. Thống nhất với tên luật như dự thảo. ĐB đề nghị khoản 1 và khoản 2 Điều 4 cần điều chỉnh đưa…” chủ trì thực thi pháp luật trên biển” về khoản 2. Chức năng bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia nên đưa về khoản 1 sẽ phù hợp hơn. Đưa công tác cứu hộ, cứu nạn thuộc chức năng Cảnh sát biển là phù hợp với quốc tế vì vừa qua, ta đã thực hiện chức năng này tốt, cứu hộ trên 500 người trong đó có nhiều người và tàu nước ngoài. Với Điều 14, ĐB rất đồng tình với việc nổ sung ở khoản 3 phải tuân thủ sử dụng vũ khí quân dụng quy định tại Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Về phối hợp, quy định khoản 1 Điều 22, đề nghị đưa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp tham gia vào công tác phối hợp. Khoản 5 Điều 23 cần quy định rõ hơn, theo hướng Cảnh sát biển chủ trì trên biển, chủ trì phối hợp…

ĐB Nguyễn Văn Luật, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, ĐBQH tỉnh (ảnh), Điều 4 đối chiếu với Pháp lệnh hiện hành chưa rõ về địa vị pháp lý, đề nghị nên quy định đúng Điều 66 Hiến pháp 2013, Điều 44 Luật Quốc phòng, nên khẳng định Cảnh sát biển là lực lượng vũ trang, có chức năng chủ trù, phối hợp. Điều 11 liên quan đến nhiều luật khác, đề nghị nên rà soát, đối chiếu cho thống nhất với các văn bản khác. Khoản 1 Điều 19 nên sửa lại; khoản 1 Điều 12 nên rà soát cho phù hợp với Luật An ninh quốc gia. Điểm a,b, khoản 3 Điều 14 cần làm rõ và quy định cụ thể thêm. Cần rà soát chức năng của Cảnh sát biển cho đừng chồng chéo chức năng của các lực lượng khác. Khoản 2 Điều 15 huy dộng người, phương tiện giao cho Chính phủ hướng dẫn, đề nghị cần quy định cụ thể trong luật vì nó liên quan đến tài sản của cá nhân, tổ chức.

ĐB Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ĐBQH tỉnh (ảnh), chức năng, nhiệm vụ của CSB trong bảo vệ quyền chủ quyền, quyền tài phán nên quy định cụ thể để tránh chồng chéo với lực lượng khác; các biện pháp trong Điều 12 cần rà soát để không trùng lắp với các biện pháp trong Luật An ninh quốc gia; Chương 4 quy định về công tác phối hợp, Điều 25 và Điều 30 quy định quá cụ thể, liệt kê, theo ĐB là không cần thiết vì khó xử lý những vấn đề phát sinh, đề nghị nêu khái quát, còn những nội dung cụ thể quy định ở các văn bản dưới luật.

Luật đặc xá (sửa đổi) cần quy định thống nhất với các luật liên quan

Dự thảo Luật đặc xá (sửa đổi) được xây dựng trong bối cảnh các luật có liên quan vừa được ban hành như: Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2017), Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015... Ngoài ra, hiện nay các luật có liên quan đến Luật Đặc xá cũng đã được đưa vào chương trình sửa đổi, bổ sung như: Luật Thi hành án hình sự, Luật Lý lịch tư pháp, Luật Thi hành án dân sự, Luật Công an nhân dân... Do đó, quá trình xây dựng dự thảo Luật cần bảo đảm thống nhất, phù hợp giữa nội dung của Luật Đặc xá với định hướng sửa đổi các luật này. Dự thảo lần này đưa ra lấy ý kiến Quốc hội gồm 6 chương, 39 điều và dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ 6.

ĐB Nguyễn Văn Luật đề nghị, về thời điểm đặc xá (Điều 5) cho rằng qua 7 lần đặc xá, trong năm 2009 có 2 lần đặc xá nếu không quy định chặt chẽ sẽ thực hiện tùy tiện; một nội dung nữa cần làm rõ về các ngày “trọng đại của đất nước” là những ngày nào, cần đưa vào giải thích từ ngữ và quy định cụ thể, như Chính phủ trình thời điểm nào, Chủ tịch nước quyết định đặc xá, để bảo đảm chính sách khoan hồng của nhà nước. ĐB đề nghị phải quy định cụ thể đặc xá trong trường hợp đặc biệt ngoài Điều 10 để thực hiện đối nội, đối ngoại. ĐB đồng tình với các điều kiện để được đặc xá đã khắc phục được các hạn chế của Luật đặc xã 2007, mở rộng đối tượng được đặc xá như vi phạm lần đầu, đã chấp hành xong hình phạt bổ sung… Tuy nhiên, cần cân nhắc điểm c, khoản 1 Điều 10 để tránh hiểu lầm vì đã có quy định trong Bộ luật dân sự. Khi vi phạm Luật Phòng chống tham nhũng phải bồi thường 2/3 tài sản tham nhũng mới được xem xét hay Bộ luật hình sự có các vi phạm không được tha tội, theo quy định của dự thảo luật theo hướng mở rộng cần phải cân nhắc bảo đảm tính minh bạch, cần quy định rõ đối tượng: ai được hưởng và ai không được hưởng để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, tránh áp dụng tùy tiện. Đặc xá với người phạm tội nước ngoài quy định tại Điều 19 và Điều 23 đại biểu đồng tình, cho rằng đã có tổng kết và đưa ra các giải pháp phù hợp để giải quyết vấn đề phức tạp này.

ĐB Lê Thành Long cho rằng, sửa đổi luật lần này chưa có nhiều thay đổi, bổ sung các quy định Điều 66 của Bộ luật hình sự vào Điều 10 của dự thảo luật nhưng chế tài xử lý nằm ở các luật khác nhau là chưa bảo đảm tính chặc chẽ, dễ áp dụng tùy tiện. ĐB đề nghị sửa kỳ này phải đảm bảo làm sao giảm bớt số lượng để bảo đảm được chính sách khoan hồng. Thời điểm đặc xá, đồng tình với báo cáo thẩm tra và các đề xuất của Ủy ban Tư pháp. Đề nghị nên bỏ đặc xá ở những ngày lễ lớn, còn lại xét đặc xá trong các sự kiện trọng đại, ví dụ như 1000 năm Thăng Long, 50, 100 năm thống nhất đất nước… ( Điều 5). Điều kiện để xem xét đặc xá, theo ĐB, có một số ít nội dung tăng nặng nhưng đa phần là giảm nhẹ như các tội xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm chiến tranh, chống hòa bình… cần rà soát, bổ sung các điều kiện nghiêm khắc hơn. Điều kiện đặc xá về dân sự ĐB đồng tình nhưng nghĩa vụ bồi thường quy định tại điểm d, Khoản 1 Điều 10 nếu không cụ thể sẽ dẫn đến cách hiểu khác nhau. Thực hiện Điều 44, khoảnn 4 Điều 62, đề nghị bổ sung them một điểm tại Khoản 1 Điều 10 về việc thi hành quyết định là cơ sở để xem xét đặc xá.

Thanh Anh
Số lần đọc:140